วุ้นภูเขาไฟ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้นภูเขาไฟ
Monster257.gif
Level Health Exp Races
65 3820 6930
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
423~446 353~396 3
230
Def Def% MDef MDef%
32 0 86
0
Flee Move Atk Element Def Element
168 5 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item754.gifเศษวุ้นไหม้(90%)
Item501.gifเศษผลึกเลือดไฟ(40%)

Drop rare

Item657.gifไม้เท้าเจ้าอัคคี(Star.pngStar.pngStar.pngStar.png)