วิซาร์ด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- วิซาร์ด คือผู้ใช้เวทมนต์ขั้นสูง สามารถใช้เวทเพื่อทำลายล้าง สามารถทำลายล้างศัตรูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว และเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพแคสเตอร์ สามารถเปลี่ยนเป็นวิซาร์ดได้
ตั้งแต่ระดับ 35 และจะเป็นวิซาร์ดอย่างสมบูรณ์ได้เมื่อมีระดับ 41

WIZARD.png


ข้าเป็นผู้ชำนาญเวททุกธาตุ ความสามารถข้าสามารถทำลายได้ทุกสิ่ง

  • วิซาร์ด คือ ผู้ใช้เวทมนต์ขั้นสูง สามารถใช้เวทเพื่อทำลายล้างศัตรูได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียว
  • วิซาร์ดเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพแคสเตอร์ ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นวิซาร์ดได้ตั้งแต่ระดับ 35 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นวิซาร์ดได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 41
  • สีชุด คือ การเปลี่ยนสีชุดเป็นการเพิ่มสถานะบางอย่าง และลดสถานะบางอย่างของตัวละครเพื่อให้เหมาะสมกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ จะเกิดผลสูงสุดกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ ตามสีชุดของสายอาชีพ

อาร์คเมจ

23-3-2555 14-50-58.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทย์สูงขึ้น

ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันจากการ เพิ่ม STATUS

แบทเทิล เมจ

23-3-2555 14-53-12.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้พลังป้องกันสูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ MP MAX

เอเลเมนทอลิสต์

23-3-2555 14-59-25.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้ MP MAX สูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX


เปลี่ยนสีชุด


"..."


ทักษะ

Gameicon255.gif

สะกดเวลา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : ลดเวลาการร่ายเวทลง(ใช้ได้กับเวทที่มีเวลาร่ายเปลี่ยนแปลงได้)
ระดับ 1 : ลดเวลาร่าย 5%
ระดับ 2 : ลดเวลาร่าย 10%
ระดับ 3 : ลดเวลาร่าย 15%
ระดับ 4 : ลดเวลาร่าย 20%
ระดับ 5 : ลดเวลาร่าย 25%


Gameicon252.gif

พลังแห่งอควา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังเวทธาตุน้ำ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 15%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 25%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30% หมายเหตุ : มีเงื่อนไขดังนี้
- มี 1-2 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ไม่ลดพลังโจมตีของธาตุสายธรรมชาติเลย
- มี 3 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 15%
- มี 4 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 30%


Gameicon256.gif

พลังแห่งเทอร์ร่า
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังเวทธาตดิน
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 15%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 25%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30% หมายเหตุ : มีเงื่อนไขดังนี้
- มี 1-2 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ไม่ลดพลังโจมตีของธาตุสายธรรมชาติเลย
- มี 3 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 15%
- มี 4 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 30%


Gameicon671.gif

แรงโน้มถ่วง
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่
ต้องการ : ใช้ MP 200 หน่วย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 2-5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : โจมตีเวทเป็นธาตุทั่วไป
- เป้าหมายเป็นผู้เล่น จะทำความเสียหายโดยคิดน้ำหนักของเป้าหมาย และทำให้ความเร้วในการเดินลดลงตามน้ำหนักเป้าหมาย(ใช้ความต้านทานช้าป้องกัน)
- เป้าหมายไม่ใช่ผู้เล่น จะทำความเสียหายเป็นพลังโจมตีปกติ โดยที่ลดความเร็วในการเดินของเป้าหมาย
(ใช้ความต้านทานช้าป้องกัน)
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มพลังโจมตีเวท
- เพิ่มระยะเวลาแสดงผลของทักษะ
- ลดระยะหลังร่าย
- เพิ่มรัศมีการแสดงผล
- ถ้าอาร์คเมจเป็นผู้ใช้แรงโน้มถ่วง ความต้านทานช้าจะมีผลลดลง 5% ต่อระดับทักษะ


Gameicon238.gif

เสาอัคคี
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่เป็นเส้นทาง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่เป็นเส้นทาง
ต้องการ : ใช้ MP 25
ระยะร่าย : 0.3-1.5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 5 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุไฟ
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 200% มี 5 เสา และมีระยะ 15 ช่อง
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 225% มี 6 เสา และมีระยะ 18 ช่อง
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 250% มี 7 เสา และมีระยะ 21 ช่อง
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 275% มี 8 เสา และมีระยะ 24 ช่อง
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300% มี 9 เสา และมีระยะ 27 ช่อง


Gameicon577.gif

หอกวารี
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 40 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0-0.5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 10 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยหอกเวทธาตุน้ำและมีโอกาส 10% ที่จะโจมตีอย่างแรง
ระดับ 1 : โจมตีเวท 150% โจมตีเวทอย่างแรง 225%
ระดับ 2 : โจมตีเวท 200% โจมตีเวทอย่างแรง 325%
ระดับ 3 : โจมตีเวท 250% โจมตีเวทอย่างแรง 425%
ระดับ 4 : โจมตีเวท 300% โจมตีเวทอย่างแรง 525%
ระดับ 5 : โจมตีเวท 350% โจมตีเวทอย่างแรง 625%


Gameicon243.gif

วายุคลั่ง
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
รัศมี : 10x10
ระยะหลังใช้ : 20 วินาที
ความสามารถ : สุ่มโจมตีบนพื้นที่เป้าหมายมีพลังโจมตีเวทธาตุลม 2 ลูก ลูกละ 200% และมีขนาดของพายุ 8x8 ช่อง
ระดับ 1 : โจมตี 2 ครั้งระยะร่าย 0.2-1.5 วินาที ใช้ MP 40
ระดับ 2 : โจมตี 4 ครั้งระยะร่าย 0.62.5 วินาที ใช้ MP 60
ระดับ 3 : โจมตี 6 ครั้งระยะร่าย 1-3.5 วินาที ใช้ MP 80
ระดับ 4 : โจมตี 8 ครั้งระยะร่าย 1.4-4.5 วินาที ใช้ MP 100
ระดับ 5 : โจมตี 10 ครั้งระยะร่าย 1.8-5.5 วินาที ใช้ MP 120


Gameicon232.gif

ธรณีพิโรธ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 60 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-2 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยธาตุดินมีผลทำให้พลังป้องกัน และพลังป้องกันเวทหายไปเป็นระยะ 10 วินาที(ใช้ความต้านทานลดป้องกันป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 310% ลดป้องกัน และป้องกันเวท20% +100
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 360% ลดป้องกัน และป้องกันเวท40% +100
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 410% ลดป้องกัน และป้องกันเวท60% +100
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 460% ลดป้องกัน และป้องกันเวท80% +100
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 510% ลดป้องกัน และป้องกันเวท100% +100


Gameicon244.gif

สัมผัสแห่งเทอร์ร่า
รูปแบบ
เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 40
ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 10 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุดินและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุดิน และไฟ(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 20% ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 40% ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 60% ระยะเวลา 15 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 80% ระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 100% ระยะเวลา 25 วินาที


Gameicon237.gif

เพลิงอัสนีบาต
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 20 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 1-5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : สุ่มโจมตีบนพื้นที่เป้าหมายด้วยเวทไม่มีธาตุ มีรัศมี 4x4 และจะต้องใช้ MP ไปเท่ากันกับพลังโจมตีเวทที่คำนวณได้(ถ้ามีไม่ถึงพลังโจมตีเวทก็จะลดตามที่ MPเหลืออยู่)ระดับ 1พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/30 ของ MP MAXมีรัศมี 10x10 ช่อง และโจมตี 10 ครั้งระดับ 2พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/24 ของ MP MAXมีรัศมี 8x8 ช่อง และโจมตี 8 ครั้งระดับ 3พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/18 ของ MP MAXมีรัศมี 6x6 ช่อง และโจมตี 6 ครั้งระดับ 4พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/12 ของ MP MAXมีรัศมี 4x4 ช่อง และโจมตี 4 ครั้งระดับ 5พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/6 ของ MP MAXมีรัศมี 2x2 ช่อง และโจมตี 2 ครั้ง


Gameicon707.gif

กรงน้ำแข็ง
รูปแบบ
ขัง 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : ขัง 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 200 หน่วย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 1-3 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : ขังเป้าหมายไว้ในเสาน้ำแข็งที่แข็งแกร่ง และเมื่อมีอะไรมาอยู่ใกล้ ๆ ในรัศมี 5x5 ช่อง จะทำให้ป้องกันเวทลดลงตามระดับทักษะ ความเสียหายจากเวทไฟลดลง 50% ความเสียหายจากเวทน้ำลดลง 25% ความเสียหายจากเวทสายฟ้าเพิ่มขึ้น 50% และเดินช้าลง 5 หน่วย แต่ถ้าเสาน้ำแข็งโดนความเสียหายมากเกินไปก็พังได้
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่ม HP ให้เสาน้ำแข็ง
- เพิ่มระยะเวลาของเสาน้ำแข็ง
- ลดป้องกันเวทมากขึ้น
(หมายเหตุ : เสาน้ำแข็งที่เรียกมาเป็น Monster ทั่วไป และผลของทักษะที่ออกมาจะโดนทุกฝ่าย)
- เอเลเมนทอลิสต์ใช้กรงน้ำแข็งได้ไกลขึ้น 1 ช่อง ต่อระดับทักษะ


Gameicon235.gif

สายลมแห่งเหมันต์
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้แบบต่อเนื่อง(เมื่อเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหายทันที)
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้แบบต่อเนื่อง(เมื่อเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหายทันที)
รัศมี : 10x10ช่อง
ระยะร่าย : 0-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยผลึกน้ำแข็งรอบตัวผู้ใช้มีพลังโจมตีเวทธาตุน้ำ 75%
ระดับ 1 : มีรัศมีของผลึกน้ำแข็ง 3x3จำนวน 10 ครั้ง ใช้ MP 100
ระดับ 2 : มีรัศมีของผลึกน้ำแข็ง 3x3จำนวน 15 ครั้ง ใช้ MP 120
ระดับ 3 : มีรัศมีของผลึกน้ำแข็ง 4x4จำนวน 15 ครั้ง ใช้ MP 140
ระดับ 4 : มีรัศมีของผลึกน้ำแข็ง 4x4จำนวน 20 ครั้ง ใช้ MP 160
ระดับ 5 : มีรัศมีของผลึกน้ำแข็ง 5x5จำนวน 20 ครั้ง ใช้ MP 180


Gameicon254.gif

ศาสตร์แห่งมหาเวท
รูปแบบ
เลเวล
5

เพิ่มอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด และ mp สูงสุด
ระดับ 1 : เพิ่ม mp 20 และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 5%
ระดับ 2 : เพิ่ม mp 60 และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 10%
ระดับ 3 : เพิ่ม mp 100 และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 15%
ระดับ 4 : เพิ่ม mp 140 และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 20%
ระดับ 5 : เพิ่ม mp 180 และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 25%


Gameicon257.gif

พลังแห่งเวนทัส
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังเวทธาตุลม
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 15%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 25%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30% หมายเหตุ : มีเงื่อนไขดังนี้
- มี 1-2 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ไม่ลดพลังโจมตีของธาตุสายธรรมชาติเลย
- มี 3 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 15%
- มี 4 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 30%


Gameicon0.gif

ท่องเวลา
รูปแบบ
บัฟตัวเอง
เลเวล
10

รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ความสามารถ : เพิ่มโอกาสโป๊ะเชะ เป็นระยะเวลา 20 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะท่องเวลา
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- โอกาสโป๊ะเชะเพิ่มขึ้น
- ไทม์วอคเกอร์ที่อยู่ในสถานะท่องเวลาจะเพิ่มความแรงโป๊ะเชะ 30% ต่อระดับทักษะ


Gameicon258.gif

เกราะเวท
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ใช้ MP 25 ในการเปิด
ระยะหลังร่าย : 4 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะสร้างเกราะเวทขึ้นมาเพื่อดูดซับความเสียหาย 35% แต่ไปลด MP แทนมีผลทำให้โดนโจมตีแล้วไม่ยกเลิกร่ายเวท
ระดับ 1 : เสีย 1 MP:1 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 2 : เสีย 1 MP:2 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 3 : เสีย 1 MP:3 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 4 : เสีย 1 MP:4 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 5 : เสีย 1 MP:5 HP ที่ดูดซับ


Gameicon239.gif

สัมผัสแห่งอิกนัส
รูปแบบ
เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 40
ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุไฟและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุไฟ และน้ำ(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 20% ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 40% ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 60% ระยะเวลา 15 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 80% ระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 100% ระยะเวลา 25 วินาที


Gameicon245.gif

สัมผัสแห่งเวนทัส
รูปแบบ
เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 60
ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุลมและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุลม และดิน(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 100% ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 150% ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 200% ระยะเวลา 15 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 250% ระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300% ระยะเวลา 25 วินาที


Gameicon233.gif

พสุธากัมปนาท
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
ต้องการ : MP 30 หน่วย
รัศมี : 12x12
ระยะร่าย : 1-4 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุดินบนพื้นที่ทำให้มีโอกาสติดสถานะมึน(7% และสามารถเพิ่มจากHP:HP MAX ของเป้าหมาย)(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)และมีผลของทักษะธรณีพิโรธ 10% (ใช้ความต้านทานลดป้องกันป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมเวท 150% 1 ครั้ง
ระดับ 2 : พลังโจมเวท 200% 1 ครั้ง
ระดับ 3 : พลังโจมเวท 250% 2 ครั้ง
ระดับ 4 : พลังโจมเวท 300% 2 ครั้ง
ระดับ 5 : พลังโจมเวท 350% 3 ครั้ง


Gameicon242.gif

หมอกแห่งเทอร์ร่า
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
รัศมี : 18x18
ระยะร่าย : 2.5-6 วินาที
ระยะหลังใช้ : 1 นาที
ความสามารถ : สร้างหมอกพิษมาเพื่อทำให้ศัตรูพื้นที่เป้าหมายติดพิษเป็นเวลา 20 วินาทีและศัตรูที่อยู่ในรัศมีจะไม่สามารถใช้ ITEM และโจมตีได้(พลังโจมตีเวทธาตุดิน และธาตุน้ำจะเพิ่มระยะเวลาให้อีก)(ใช้ความต้านทานพิษป้องกัน)
ระดับ 1 : พื้นที่พิษมีระยะเวลา 4 วินาทีลด 1% /2 วินาทีลด 4% พลังโจมตีเวท(เฉพาะ monster)
ระดับ 2 : พื้นที่พิษมีระยะเวลา 5 วินาทีลด 2% /2 วินาทีลด 8% พลังโจมตีเวท(เฉพาะ monster)
ระดับ 3 : พื้นที่พิษมีระยะเวลา 6 วินาทีลด 3% /2 วินาทีลด 12% พลังโจมตีเวท(เฉพาะ monster)
ระดับ 4 : พื้นที่พิษมีระยะเวลา 7 วินาทีลด 4% /2 วินาทีลด 16% พลังโจมตีเวท(เฉพาะ monster)
ระดับ 5 : พื้นที่พิษมีระยะเวลา 8 วินาทีลด 5% /2 วินาทีลด 20% พลังโจมตีเวท(เฉพาะ monster)


Gameicon236.gif

อัคคีทำลายล้าง
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
รัศมี : 9x9 ช่อง
ระยะร่าย : 0.2-1.5 วินาที
ความสามารถ : โจมตีเวทธาตุไฟบนพื้นที่
ระดับ 1 : โจมตีเวท 50% โจมตี 5 ครั้ง มีระยะหลังร่าย 20 วินาทีใช้ MP 70
ระดับ 2 : โจมตีเวท 100% โจมตี 8 ครั้ง มีระยะหลังร่าย 30 วินาทีใช้ MP 90
ระดับ 3 : โจมตีเวท 150% โจมตี 11 ครั้ง มีระยะหลังร่าย 40 วินาทีใช้ MP 110
ระดับ 4 : โจมตีเวท 200% โจมตี 14 ครั้ง มีระยะหลังร่าย 50 วินาทีใช้ MP 130
ระดับ 5 : โจมตีเวท 250% โจมตี 17 ครั้ง มีระยะหลังร่าย 60 วินาทีใช้ MP 150


Gameicon253.gif

พลังแห่งอิกนัส
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังเวทธาตุไฟ
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 15%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 25%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30% หมายเหตุ : มีเงื่อนไขดังนี้
- มี 1-2 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ไม่ลดพลังโจมตีของธาตุสายธรรมชาติเลย
- มี 3 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 15%
- มี 4 ทักษะของทักษะประเภทนี้ จะทำให้ลดพลังโจมตีของธาตุของธาตุทุกธาตุสายธรรมชาติ 30%


Gameicon234.gif

สัมผัสแห่งอควา
รูปแบบ
เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 40
ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 10 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุน้ำและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุน้ำ และลม(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 50% ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 75% ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 100% ระยะเวลา 15 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 125% ระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 150% ระยะเวลา 25 วินาที


Gameicon240.gif

กงล้ออัสนีบาต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 40 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.2-1.5 วินาที
ระยะหลังร่าย : 4 วินาที
ความสามารถ : มีพลังโจมตีเวทธาตุลม 200% และจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อชิ่งไปเป้าหมายอื่น
ระดับ 1 : ชิ่งศัตรู 4 ตัว ลดชิ่งละ 14%
ระดับ 2 : ชิ่งศัตรู 6 ตัว ลดชิ่งละ 12%
ระดับ 3 : ชิ่งศัตรู 8 ตัว ลดชิ่งละ 10%
ระดับ 4 : ชิ่งศัตรู 10 ตัว ลดชิ่งละ 8%
ระดับ 5 : ชิ่งศัตรู 12 ตัว ลดชิ่งละ 6%