วอร์ลอค

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- วอร์ลอค คืออาชีพนักเวทย์ด้านความมืด ผู้ชำนาญการใช้เวทย์มนต์คำสาป และสัตว์อัญเชิญ วอร์ลอดเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพแคสเตอร์สามารถ
เปลี่ยนเป็นวอร์ลอดได้เมื่อระดับ 31 ขึ้นไปและจะสมบูรณ์ เมื่อระดับ 41


WARLOCK.png


ศัตรูของเราต้องพินาศด้วยคำสาปของเรา

  • วอร์ลอค คือ อาชีพนักเวทย์ด้านความมืด ผู้ชำนาญการใช้เวทย์มืด คำสาป และสัตว์อัญเชิญ
  • วอร์ลอคเป็นอาชีพที่พัฒนามาจากอาชีพแคสเตอร์ ผู้เล่นสามารถทำภารกิจเปลี่ยนอาชีพเป็นวอร์ลอคได้ตั้งแต่ระดับ 35 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นวอร์ลอคได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 41
  • สีชุด คือ การเปลี่ยนสีชุดเป็นการเพิ่มสถานะบางอย่าง และลดสถานะบางอย่างของตัวละครเพื่อให้เหมาะสมกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ จะเกิดผลสูงสุดกับสกิลคลาสสามของสายอาชีพนั้นๆ ตามสีชุดของสายอาชีพ

ดูมเมจ

23-3-2555 15-09-10.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้พลังโจมตีเวทย์สูงขึ้น

ข้อเสีย : ไม่ได้พลังป้องกันจากการ เพิ่ม STATUS

เนโครแมนเซอร์

23-3-2555 15-11-27.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้ MP MAX สูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของ HP MAX

คอนเจอเรอร์

23-3-2555 15-20-01.jpg

ข้อดี : เพิ่มค่าพลังที่ได้จาก INT จะไปเพิ่มให้หลบหลีกสูงขึ้น

ข้อเสีย : ลดอัตราการเพิ่มของพลังโจมตีเวทย์

เปลี่ยนสีชุด


"..."


ทักษะ

Gameicon440.gif

เรียนรู้เรื่องคำสาป
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถให้สาปทั้ง 4ของผู้ใช้และเมื่อใช้สาปทั้ง 4 มีโอกาสติดสาปแช่งระยะ 30 วินาที(ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)(เพิ่ม 10 วินาที ต่อการสาป 1 ที)
ระดับ 1 :
- สาปสับสนเพิ่มระยะเวลา 1 วินาที
- สาปเป็นหินลด MP 4 ต่อ 1 วินาที
- สาปคลั่งเพิ่มระยะเวลา 1 วินาที
- สาปเป็นใบ้เพิ่มระยะเวลา 2 วินาที
- สาปแช่งมีโอกาสติดสาปแช่ง 10% ลด HP 20 ทุก ๆ 2 วินาที
ระดับ 2 :
- สาปสับสนเพิ่มระยะเวลา 1.5 วินาที
- สาปเป็นหินลด MP 8 ต่อ 1 วินาที
- สาปคลั่งเพิ่มระยะเวลา 2 วินาที
- สาปเป็นใบ้เพิ่มระยะเวลา 4 วินาที
- สาปแช่งมีโอกาสติดสาปแช่ง 20% ลด HP 40 ทุก ๆ 2 วินาที
ระดับ 3 :
- สาปสับสนเพิ่มระยะเวลา 2 วินาที
- สาปเป็นหินลด MP 12 ต่อ 1 วินาที
- สาปคลั่งเพิ่มระยะเวลา 3 วินาที
- สาปเป็นใบ้เพิ่มระยะเวลา 6 วินาที
- สาปแช่งมีโอกาสติดสาปแช่ง 30% ลด HP 60 ทุก ๆ 2 วินาที
ระดับ 4 :
- สาปสับสนเพิ่มระยะเวลา 2.5 วินาที
- สาปเป็นหินลด MP 16 ต่อ 1 วินาที
- สาปคลั่งเพิ่มระยะเวลา 4 วินาที
- สาปเป็นใบ้เพิ่มระยะเวลา 8 วินาที
- สาปแช่งมีโอกาสติดสาปแช่ง 40% ลด HP 80 ทุก ๆ 2 วินาที
ระดับ 5 :
- สาปสับสนเพิ่มระยะเวลา 3 วินาที
- สาปเป็นหินลด MP 20 ต่อ 1 วินาที
- สาปคลั่งเพิ่มระยะเวลา 5 วินาที
- สาปเป็นใบ้เพิ่มระยะเวลา 10 วินาที
- สาปแช่งมีโอกาสติดสาปแช่ง 50% ลด HP 100 ทุก ๆ 2 วินาที


Gameicon363.gif

สาปคลั่ง
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 30
ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายคลั่งซึ่งทำให้เพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นแต่จะทำให้ไม่สามารถใช้ทักษะได้
(ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)
ระดับ 1 : ระยะเวลา 5 วินาที และเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และอัตราโจมตีสูงสุด 40% ณ ขณะนั้น
ระดับ 2 : ระยะเวลา 15 วินาที และเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และอัตราโจมตีสูงสุด 70% ณ ขณะนั้น
ระดับ 3 : ระยะเวลา 25 วินาที และเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และอัตราโจมตีสูงสุด 100% ณ ขณะนั้น


Gameicon452.gif

ผู้นำสารแห่งความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 100
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญมังกรดำมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันเวทสูงและโจมตีเป็นวงกว้าง
ระดับ 1 : มี HP 2000พลังโจมตี 50-60 ป้องกันเวท 0+50แม่นยำ 250 หลบหลีก 200(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 1% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 2 : มี HP 2500พลังโจมตี 75-90 ป้องกันเวท 0+60แม่นยำ 250 หลบหลีก 210(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 2% รัศมีโจมตี 2x2
ระดับ 3 : มี HP 3000พลังโจมตี 100-120 ป้องกันเวท 0+70แม่นยำ 250 หลบหลีก 220(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 3% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 4 : มี HP 3500พลังโจมตี 125-150 ป้องกันเวท 0+80แม่นยำ 250 หลบหลีก 230(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 4% รัศมีโจมตี 3x3
ระดับ 5 : มี HP 4000พลังโจมตี 150-180 ป้องกันเวท 0+90แม่นยำ 250 หลบหลีก 240(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 5% รัศมีโจมตี 4x4(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon441.gif

ศาสตราแห่งอาทรัม
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 25% และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด แต่ลดพลังป้องกัน 250+30 และลดความต้านทานทุกอย่าง
ระดับ 1 : ใช้ MP 150 และลดความต้านทาน 30% มีระยะเวลา 30 วินาที
ระดับ 2 : ใช้ MP 100 และลดความต้านทาน 60% มีระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 3 : ใช้ MP 50 และลดความต้านทาน 90% มีระยะเวลา 60 วินาที(หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับอาภรณ์แห่งอาทรัม)


Gameicon372.gif

สาปเป็นใบ้
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 30ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายใช้ทักษะไม่ได้(ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)
ระดับ 1 : ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : ระยะเวลา 15 วินาที


Gameicon449.gif

สายฝนแห่งความมืด
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
รัศมี : 10x10
ระยะร่าย : 1.5-3 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทมืดบนพื้นที่มีพลังโจมตี 150%
ระดับ 1 : โจมตี 2 ครั้งใช้ MP 40
ระดับ 2 : โจมตี 4 ครั้งใช้ MP 60
ระดับ 3 : โจมตี 6 ครั้งใช้ MP 80
ระดับ 4 : โจมตี 8 ครั้งใช้ MP 100
ระดับ 5 : โจมตี 10 ครั้งใช้ MP 120


Gameicon453.gif

กลืนกินโลหิต
รูปแบบ
ดูดซับแบบต่อเนื่อง(ถ้าเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหยุดทันที)
เลเวล
5

รูปแบบ : ดูดซับแบบต่อเนื่อง(ถ้าเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหยุดทันที)
ต้องการ : ใช้ MP 50ระยะ : 20 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : ดูด HP ของเป้าหมายมาเป็นของตัวเอง โดยมีพลังโจมตีเวท 100%
ระดับ 1 : 7 ครั้ง
ระดับ 2 : 9 ครั้ง
ระดับ 3 : 11 ครั้ง
ระดับ 4 : 13 ครั้ง
ระดับ 5 : 15 ครั้ง(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon620.gif

เขี้ยวรัตติกาล
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-3 วินาทีความสามารถ
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 100%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 150%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 200%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 250%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300%


Gameicon442.gif

อาภรณ์แห่งอาทรัม
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกัน 0+15 แต่ลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 30% และจะลบบัฟดีของเป้าหมายทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 1 : ใช้ MP 150 มีระยะเวลา 30 วินาที
ระดับ 2 : ใช้ MP 100มีระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 3 : ใช้ MP 50 มีระยะเวลา 60 วินาที(หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับศาตราแห่งอาทรัม)


Gameicon373.gif

สาปเป็นหิน
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 30ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 20 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายแข็งเป็นหิน(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)
ระดับ 1 : ระยะเวลา 3 วินาที
ระดับ 2 : ระยะเวลา 4 วินาที
ระดับ 3 : ระยะเวลา 5 วินาที


Gameicon450.gif

ผู้เดินทางในความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 100
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญปิศาจหมาป่ามาช่วยสู้
ระดับ 1 : มี HP 1000พลังโจมตี 30-60(+โบนัส)แม่นยำ 200(+โบนัส)หลบหลีก 100(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 5% (+โบนัส)
ระดับ 2 : มี HP 1250พลังโจมตี 40-80(+โบนัส)แม่นยำ 225(+โบนัส)หลบหลีก 125(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 10% (+โบนัส)
ระดับ 3 : มี HP 1500พลังโจมตี 50-100(+โบนัส)แม่นยำ 250(+โบนัส)หลบหลีก 150(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 15% (+โบนัส)โอกาสติดสถานะมึน 5%
ระดับ 4 : มี HP 1750พลังโจมตี 60-120(+โบนัส)แม่นยำ 275(+โบนัส)หลบหลีก 175(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 20% (+โบนัส)โอกาสติดสถานะมึน 10%
ระดับ 5 : มี HP 2000พลังโจมตี 70-140(+โบนัส)แม่นยำ 300(+โบนัส)หลบหลีก 200(+โบนัส)อัตราโป๊ะเชะ 25% (+โบนัส)โอกาสติดสถานะมึน 15% (พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon723.gif

ระเบิดวิญญาณ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 300 หน่วย
ระยะ : 8 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 30 วินาที
ความสามารถ : สาป(ถ้าเป้าหมายเป็นศัตรูจะโจมตีด้วยเวทธาตุมืด 250% และเพิ่มอีก 25% ต่อระดับทักษะ) เมื่อเป้าหมายที่ถูกสาปตาย จะทำให้เกิดการระเบิดด้วยพลังโจมตีเวทธาตุมืดรัศมี 7x7 ช่อง และจะส่งผลให้ศัตรูที่โดนผลของระเบิดวิญญาณนี้ ติดระเบิดวิญญาณต่อ ๆ ไป โดยที่ความแรงจะลดลง 25%
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มพลังโจมตีเวท
- ถ้า"ศัตรู"ที่มีบัฟระเบิดวิญญาณตาย เนโครแมนเซอร์จะได้ HP 0.5% ของ HP MAX ของ"ศัตรู"ที่มีบัฟ ต่อระดับทักษะ (ในกรณีที่เนโครแมนเซอร์ตายอยู่จะเป็นการชุบชีวิตให้ด้วย)


Gameicon448.gif

วงแหวนรัตติกาล
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
รัศมี : 10x10
ต้องการ : ใช้ MP 25
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทมืดรอบตัวผู้ใช้แต่จะไม่สามารถขยับตัวได้จนกว่าผลของเวทจะหมดไป
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 70% โจมตี 3 ครั้ง ใช้เวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 90% โจมตี 4 ครั้ง ใช้เวลา 6 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 110% โจมตี 5 ครั้ง ใช้เวลา 7 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 130% โจมตี 6 ครั้ง ใช้เวลา 8 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 150% โจมตี 7 ครั้ง ใช้เวลา 9 วินาที


Gameicon443.gif

ทักษะอัญเชิญ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
1

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เมื่อเรียกสัตว์อัญเชิญจะทำให้อัตรา HP MAX ลดไป 25%


Gameicon454.gif

กลืนกินวิญญาณ
รูปแบบ
ดูดซับแบบต่อเนื่อง(ถ้าเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหยุดทันที)
เลเวล
5

รูปแบบ : ดูดซับแบบต่อเนื่อง(ถ้าเดิน หรือใช้ทักษะจะทำให้ผลของทักษะหยุดทันที)
ต้องการ : ใช้ MP 10ระยะ : 20 ช่อง
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : ดูด MP ของเป้าหมายมาเป็นของตัวเอง โดยมีพลังโจมตีเวท 50% (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)
ระดับ 1 : 7 ครั้ง
ระดับ 2 : 9 ครั้ง
ระดับ 3 : 11 ครั้ง
ระดับ 4 : 13 ครั้ง
ระดับ 5 : 15 ครั้ง(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon364.gif

สาปสับสน
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 30ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 0.1-1 วินาที
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายสับสน(ใช้ความต้านทานห้ามกระทำป้องกัน)
ระดับ 1 : ระยะเวลา 3 วินาที
ระดับ 2 : ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 3 : ระยะเวลา 7 วินาที


Gameicon451.gif

อัศวินแห่งความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 100
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญปิศาจโกเลมมาช่วยสู้มีความสามารถในการป้องกันทางกายภาพสูง และมีโอกาสทำให้ผู้ที่มาโจมตีติดสถานะมึน
ระดับ 1 : มี HP 4000(+โบนัส)พลังโจมตี 100-200 ป้องกันกายภาพ 0+30แม่นยำ 150(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 1% มีโอกาสมึน 20%
ระดับ 2 : มี HP 5000(+โบนัส)พลังโจมตี 150-250 ป้องกันกายภาพ 0+40แม่นยำ 160(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 2% มีโอกาสมึน 25%
ระดับ 3 : มี HP 6000(+โบนัส)พลังโจมตี 200-300 ป้องกันกายภาพ 0+50แม่นยำ 170(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 3% มีโอกาสมึน 30%
ระดับ 4 : มี HP 7000(+โบนัส)พลังโจมตี 250-350 ป้องกันกายภาพ 0+60แม่นยำ 180(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 4% มีโอกาสมึน 35%
ระดับ 5 : มี HP 8000(+โบนัส)พลังโจมตี 300-400 ป้องกันกายภาพ 0+70แม่นยำ 190(+โบนัส) หลบหลีก 200อัตราโป๊ะเชะ 5% มีโอกาสมึน 40% และสามารถทอนความเสียหายทางกายภาพจากผู้ใช้ไปให้อัศวินแห่งความมืดได้ 50% (คิดเป็นอัตราโจมตีที่ส่งมา)(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon455.gif

ผลาญวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 75ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1-1.5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 1 นาที
ความสามารถ : นำ MP ที่โดนเผาไปโจมตีเป้าหมาย โดยที่มีอัตราส่วน 1 MP:2.5 HP(ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)
ระดับ 1 : โจมตี MP 10% ของ MP ที่เหลือ
ระดับ 2 : โจมตี MP 20% ของ MP ที่เหลือ
ระดับ 3 : โจมตี MP 30% ของ MP ที่เหลือ
ระดับ 4 : โจมตี MP 40% ของ MP ที่เหลือ
ระดับ 5 : โจมตี MP 50% ของ MP ที่เหลือ


Gameicon622.gif

ทูตแห่งความมืด
รูปแบบ
อัญเชิญ
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญ
ต้องการ : ใช้ MP 50
ระยะร่าย : 1-2 วินาที
ความสามารถ : อัญเชิญปิศาจแห่งความมืดมาช่วยซึ่งสามารถระเบิดตัวเองได้ถ้าอยู่ใกล้เป้าหมาย
ระดับ 1 : มี HP 100มีความแรงระเบิดเป็น 50% ของความแรงเวท
ระดับ 2 : มี HP 200มีความแรงระเบิดเป็น 100% ของความแรงเวท
ระดับ 3 : มี HP 300มีความแรงระเบิดเป็น 150% ของความแรงเวท
ระดับ 4 : มี HP 400มีความแรงระเบิดเป็น 200% ของความแรงเวท
ระดับ 5 : มี HP 500มีความแรงระเบิดเป็น 250% ของความแรงเวท(พลังโจมตีเวทมืดมีผลกับทักษะนี้)


Gameicon693.gif

คำสาปแห่งอาทรัม
รูปแบบ
สาปรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
10

รูปแบบ : สาปรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ระยะร่าย : 1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : สาปและโจมตีด้วยเวทธาตุมืด 100% และเพิ่มอีก 20% ต่อระดับทักษะ หากเป้าหมายถูกโจมตีขณะติดคำสาป ความเสียหายจะถูกเก็บสะสมไว้สร้างความเสียหายทุกๆ 3 วินาที
วิธีการฝึกฝน : ใช้ทักษะนี้
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- พลังโจมตีทีสะสมมาจะแรงขึ้น
- เพิ่มรัศมีการแสดงผล
- เพิ่มเวลาของผล
- ถ้าดูมเมจใช้คำสาปแห่งอาทรัม จะโจมตีผู้อยู่ในระยะคำสาปด้วยเวทธาตุมืด 150% และเพิ่มอีก 25% ต่อระดับทักษะแทน


Gameicon619.gif

บัญญัติแห่งความพินาศ
รูปแบบ
สาปรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 200
รัศมี : 30x30 ช่อง
ระยะร่าย : 2-5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : มีโอกาสติดสาปทั้ง 4 อย่างละ20% และมีโอกาสตาย 20% แต่มีเงื่อนไขว่าเป้าหมายที่มีระดับสูงกว่าผู้ใช้อยู่ 5 จะไม่ตายแต่จะโดนพลังโจมตีเวทมืด 500% ซึ่งใช้ได้กับผู้เล่นเท่านั้น แต่ถ้าเป็น Monsterจะโจมตีด้วยเวทมืด 500% แทน


Gameicon621.gif

ราตรีนิรันดร์
รูปแบบ
โจมตีเป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 200ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1-1.5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 2 นาที
ความสามารถ : นำ MP ที่หายไปของเป้าหมายไปหาค่าเทียบกับ MP MAX ไปโจมตีเป้าหมายโดยที่มีอัตราส่วน MP 1% MP MAX:HP 0.90% HP MAX(ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)


Gameicon705.gif

เกราะสะท้อน
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 60 หน่วยเพื่อเปิด และใช้ MP 10 ทุก ๆ 5 วินาที
ระยะหลังเปิด : 5 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะมีโอกาสสะท้อนเวทกลับไปยังผู้ใช้ และเพิ่มพลังป้องกันเวท
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโดนการโจมตีจากเวท
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มโอกาสสะท้อน
- เพิ่มพลังป้องกันเวทหลังมากขึ้น
- ถ้าคอนเจอเรอร์เปิดเกราะสะท้อนจะเพิ่มพลังป้องกันเวทอีก 40 หน่วยต่อระดับทักษะ