ลูกด่างแดง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ลูกด่างแดง
Monster309.gif
Level Health Exp Races
44 3785 2808
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
382~491 28~17 3
250
Def Def% MDef MDef%
33 0 52
0
Flee Move Atk Element Def Element
134 6 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item219.gifเล็บหมาป่า(50%)
Item220.gifเขี้ยวหมาป่า(30%)
Item218.gifขนหมาป่า(40%)
Item512.gifเขี้ยวน้ำนม(15%)

Drop rare