ราเวน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราเวน
Monster134.gif
Level Health Exp Races
40 3395 1440
สัตว์ปีก/bird
Atk MAtk Atk Range Hit
366~466 58~56 2
244
Def Def% MDef MDef%
27 0 56
0
Flee Move Atk Element Def Element
128 7 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item68.gifเล็บนก(80%)
Item2868.gifลูกธนูเหล็กกล้า(90%)

Drop rare

Item840.gifรองเท้าจ้าวเมฆา(Star.pngStar.pngStar.png)