ราชินีแห่งป่าไม้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชินีแห่งป่าไม้
Monster106.gif
Level Health Exp Races
999 530000 760
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
0~0 3000~4000 5
700
Def Def% MDef MDef%
100 20 150
50
Flee Move Atk Element Def Element
350 16 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item83.gifผงปีกผีเสื้อ(100%)
Item1404.gifคฑาแห่งอีเดน(30%)
Item532.gifปีกของราชินีแห่งป่า(100%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare