รถบัมพ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รถบัมพ์
Monster499.gif
Level Health Exp Races
1 100000 4
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
0~0 0~0 3
0
Def Def% MDef MDef%
0 0 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
0 6 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare