ยอสระดับ20อาชีพstrong

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ยอสระดับ20อาชีพstrong
Monster3.gif
Level Health Exp Races
20 2615 180
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
216~258 17~12 3
132
Def Def% MDef MDef%
14 0 -3
0
Flee Move Atk Element Def Element
67 6 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare