ยอชซี่จอมพลังผู้เร้นกาย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ยอชซี่จอมพลังผู้เร้นกาย
Monster157.gif
Level Health Exp Races
70 24775 9132
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
559~758 534~728 3
506
Def Def% MDef MDef%
41 0 168
0
Flee Move Atk Element Def Element
249 6 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item44.gifใบประกอบอาวุธระดับ 5(1%)
Item44.gifใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ(1%)
Item87.gifเปลือกแข็ง(15%)
Item467.gifใบประกอบปืนไรเฟิลระดับพิเศษ(1%)
Item84.gifหนวดแมลง(25%)
Item44.gifใบประกอบธนูระดับพิเศษ(1%)
Item467.gifใบประกอบปืนพกระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(1%)
Item162.gifดาบโค้ง(0.1%)
Item44.gifใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบประกอบแส้ระดับพิเศษ(1%)
Item44.gifใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ(1%)
Item86.gifเขาด้วง(35%)
Item85.gifปีกแมลง(37.5%)
Item44.gifใบประกอบโล่ระดับพิเศษ(1%)

Drop rare

Item682.gifค้อนมหาเวท(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item680.gifคฑาเขาด้วง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1066.gifเหรียญรูปป่าดงดิบ(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1068.gifเหรียญรูปถ้ำใต้บาดาล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1065.gifเหรียญรูปวิหารแห่งแสง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1956.gifสนับขาแชมป์เปี้ยน(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)