ม้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ม้า
Monster470.gif
Level Health Exp Races
2 365 6
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
176~184 50~40 2
135
Def Def% MDef MDef%
13 0 20
0
Flee Move Atk Element Def Element
30 3 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare