มังกรผลึก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
มังกรผลึก
Monster214.gif
Level Health Exp Races
68 7865 8160
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
756~931 43~27 1
287
Def Def% MDef MDef%
23 0 37
0
Flee Move Atk Element Def Element
254 5 ปกติ/normal
ธาตุลม/wind
Drop

Item102.gifเล็บมังกร(100%)
Item100.gifเกล็ดมังกร(40%)
Item101.gifเขี้ยวมังกร(20%)
Item2163.gifเศษผลึก(35%)

Drop rare