มนุษย์ล่องหน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
มนุษย์ล่องหน
Monster523.gif
Level Health Exp Races
94 9095 38425
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
672~857 43~57 2
313
Def Def% MDef MDef%
20 0 45
0
Flee Move Atk Element Def Element
326 8 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare

Item205.gifกล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 70-79(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item205.gifกล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 90-99(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item205.gifกล่องเปิดยังไงก็ได้อุปกรณ์ระดับ 80-89(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)