พลลาดตระเวน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พลลาดตระเวน
Monster92.gif
Level Health Exp Races
50 177195 -100000
บอส/boss
Atk MAtk Atk Range Hit
2500~4740 780~920 20
597
Def Def% MDef MDef%
83 0 150
0
Flee Move Atk Element Def Element
135 8 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare