ผู้ใช้มนตรา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- ผู้ใช้มนตรา ผู้ใช้มนตราคือเหล่าผู้ใช้เวทมนตร์ของเผ่า อสุราเป็นอาชีพที่ใช่พลังของวิญญาญและจิตใจการต่อสู้
มีค่าพลังที่สำคัญสำหรับผู้ใช้มนตราก็คือ INT เป็นอาชีพต่อจากผู้ฝึกตน


MAGICIAN.png


ทักษะ

Gameicon765.gif

ภูมิปัญญาอสุรา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทและอัตราการฟื้นฟู MP
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP 5 กับอีก 2% ของ MP MAX
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 40 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP 10 กับอีก 4% ของ MP MAX
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 60 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP 15 กับอีก 6% ของ MP MAX
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 80 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP 20 กับอีก 8% ของ MP MAX
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 100 เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP 25 กับอีก 10% ของ MP MAX


Gameicon1002.gif

ศรจิตวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : ยิงศรวิญญาณใส่เป้าหมายพลังโจมตีเวท 150%
ระดับ 1 : ศร 2 ลูก ระยะร่าย 1.8 วินาที ใช้ MP 12
ระดับ 2 : ศร 4 ลูก ระยะร่าย 2.1 วินาที ใช้ MP 24
ระดับ 3 : ศร 6 ลูก ระยะร่าย 2.4 วินาที ใช้ MP 36
ระดับ 4 : ศร 8 ลูก ระยะร่าย 2.7 วินาที ใช้ MP 48
ระดับ 5 : ศร 10 ลูก ระยะร่าย 3 วินาที ใช้ MP 60
ธาตุที่แสดงผล : ตามธาตุของผลึกวิญญาณที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon1144.gif

ความมืดแห่งพลังทำลาย
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความแรงโป๊ะเชะให้เป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 10%
ระดับ 2 : เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 20%
ระดับ 3 : เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 30%
ระดับ 4 : เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 40%
ระดับ 5 : เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 50%


Gameicon1147.gif

แสงคุ้มครอง
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความต้านทานทุกอย่างให้แก้เป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มความต้านทานทุกอย่าง 10%
ระดับ 2 : เพิ่มความต้านทานทุกอย่าง 20%
ระดับ 3 : เพิ่มความต้านทานทุกอย่าง 30%
ระดับ 4 : เพิ่มความต้านทานทุกอย่าง 40%
ระดับ 5 : เพิ่มความต้านทานทุกอย่าง 50%


Gameicon1145.gif

เท้าอัคคี
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งไฟผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มความเร็ว 1 เมื่อใช้แล้วบัฟจิตวิญญาณแห่งไฟจะหายไปทันที
ระดับ 2 : เพิ่มความเร็ว 1
ระดับ 3 : เพิ่มความเร็ว 2
ระดับ 4 : เพิ่มความเร็ว 3
ระดับ 5 : เพิ่มความเร็ว 4


Gameicon1146.gif

สายลมแห่งโชค
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มโชคแห่งการหลบหลีกให้เป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งลมผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ 1.5%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ 3%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ 4.5%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ 6%
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราหลบหลีกแบบไร้ลักษณ์ 7.5%


Gameicon1139.gif

วารีฟื้นฟู
รูปแบบ
เพิ่ม HP ให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่ม HP ให้เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายด้วยพลังเวทธาตุน้ำ ถ้าเป้าหมายเป็น ผี หรือผีดิบ จะสูญเสีย HP แทน หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งน้ำผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : ฟื้นฟู HP 20% ของพลังโจมตีเวท ใช้ MP 8
ระดับ 2 : ฟื้นฟู HP 40% ของพลังโจมตีเวท ใช้ MP 16
ระดับ 3 : ฟื้นฟู HP 60% ของพลังโจมตีเวท ใช้ MP 24
ระดับ 4 : ฟื้นฟู HP 80% ของพลังโจมตีเวท ใช้ MP 32
ระดับ 5 : ฟื้นฟู HP 100% ของพลังโจมตีเวท ใช้ MP 40


Gameicon1140.gif

ธรณีโอบอุ้ม
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มพลังให้แก่เครื่องป้องกันของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 นาที ถ้าเป้าหมายไม่ใช่เผ่าอสุรา จะเพิ่มแค่ครึ่งเดียว หากเรามีบัฟจิตวิญญาณแห่งดินผลของทักษะจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ระดับ 1 : เพิ่มพลังป้องกันและพลังต้านเวท 0+1
ระดับ 2 : เพิ่มพลังป้องกันและพลังต้านเวท 0+2
ระดับ 3 : เพิ่มพลังป้องกันและพลังต้านเวท 0+3
ระดับ 4 : เพิ่มพลังป้องกันและพลังต้านเวท 0+4
ระดับ 5 : เพิ่มพลังป้องกันและพลังต้านเวท 0+5


Gameicon1143.gif

ศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
1

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : สามารถเรียนทักษะประเภทบัฟได้ แต่จะลดพลังโจมตีเวทธาตุแสงและมืด 100%


Gameicon1007.gif

กระแสพลังจิต
รูปแบบ
โจมตีแบบลูกโซ่
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีแบบลูกโซ่
ระยะร่าย 1 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ต้องการ : MP 45
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทไร้ธาตุ และชิ่งไปยังเป้าหมายถัดไปด้วยความเสียหายที่ถูกทอนลง (ระยะชิ่ง 8 ช่อง)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 220% โจมตีได้สูงสุด 2 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 60%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 240% โจมตีได้สูงสุด 3 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 40%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 280% โจมตีได้สูงสุด 3 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 40%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 320% โจมตีได้สูงสุด 4 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 30%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 420% โจมตีได้สูงสุด 4 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 30%


Gameicon1142.gif

แก่นแท้ของวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เมื่อใช้ทักษะศรจิตวิญญาณหรือระเบิดจิตวิญญาณ มีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะผิดปกติ ตามธาตุของเวทนั้นๆ
- ดิน : ทำให้ศัตรูมึน(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน) 0.5/1/1.5/2/2.5 วินาที
- น้ำ : ทำให้ติดสถานะแช่แข็งซึ่งทำให้เดินไม่ได้และลดการป้องกันเวทครั้งละ 5% ทุก ๆ ครั้งที่ใช้ใส่เป้าหมาย เป็นเวลา 3 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามเดินป้องกัน) โอกาสแช่ติด 20%/40%/60%/80%/100%
- ลม : ทำให้ติดสถานะอัมพาต เป็นระยะเวลา 4 วินาที(ใช้ความต้านทานห้ามกระทำป้องกัน) โอกาสติด 10%/20%/30%/40%/50%
- ไฟ : ทำให้เกิดสถานะลุกไหม้(ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)
- แสง : ทำให้เป้าหมายติดสถานะตาบอด(ใช้ความต้านทานแม่น/หลบ ป้องกัน) ลดแม่น 40/60/80/100/120 เป็นระยะเวลา 5/10/15/20/25 วินาที
- มืด : ทำให้เป้าหมายติดสถานะเมา(ใช้ความต้านทานห้ามกระทำป้องกัน) 0.5/1/1.5/2/2.5 วินาที


Gameicon1001.gif

ระเบิดจิตวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 35
ระยะร่าย 1.5 วินาที
ความสามารถ : โจมตีรอบตัว รัศมี 5x5 ช่อง ด้วยเวทตามธาตุของวิญญาณ
ระดับ 1 :โจมตี 125%
ระดับ 2 :โจมตี 150%
ระดับ 3 :โจมตี 175%
ระดับ 4 :โจมตี 200%
ระดับ 5 :โจมตี 225%
ธาตุที่แสดงผล : ตามธาตุของผลึกวิญญาณที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon999.gif

ประจุผลึกวิญญาณ
รูปแบบ
สร้างของใช้
เลเวล
1

รูปแบบ : สร้างของใช้
ระยะเวลาในการสร้าง : 5 วินาที
ส่วนผสม : ผลึกวิญญาณเปล่า
ต้องการ : ใช้ MP 5
ความสามารถ : เปลี่ยนผลึกวิญญาณเปล่าเป็นผลึกวิญญาณธาตุทั่วไประดับ 1


Gameicon836.gif

ศาสตร์แห่งผลึกวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มโอกาสในการใช้สัญญาแห่งจิตวิญญาณ(ไม่เพิ่มในกรณีที่ใช้สัญญาแห่งจิตวิญญาณแบบ เปิด/ปิด), ลดระยะหลังใช้ของทักษะสัญญาแห่งจิตวิญญาณ และเพิ่มระยะเวลาของบัฟผลึกวิญญาณ
ระดับ 1 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 5% ลดระยะหลังใช้ 0 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 2 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 10% ลดระยะหลังใช้ 2 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 60 วินาที
ระดับ 3 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 15% ลดระยะหลังใช้ 4 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 80 วินาที
ระดับ 4 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 20% ลดระยะหลังใช้ 6 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 100 วินาที
ระดับ 5 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 25% ลดระยะหลังใช้ 8 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 120 วินาที


Gameicon1005.gif

คลื่นพลังจิต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทไร้ธาตุ
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 120% และใช้ MP 2% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 140% และใช้ MP 4% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 160% และใช้ MP 6% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 180% และใช้ MP 8% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 200% และใช้ MP 10% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท