ผู้เฝ้ามองแห่งเทอร่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผู้เฝ้ามองแห่งเทอร่า
Monster425.gif
Level Health Exp Races
60 400000 6340
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
1000~1500 1000~1500 2
300
Def Def% MDef MDef%
50 30 100
60
Flee Move Atk Element Def Element
100 10 ธาตุดิน/earth
ธาตุดิน/earth
Drop

Item2555.gifเขี้ยวของหนอนทราย(100%)
Item2554.gifไข่ของหนอนทราย(20%)

Drop rare

35pxคันศรประจุระเบิด(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1066.gifเหรียญรูปป่าดงดิบ(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1573.gifมีดพสุธา(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1065.gifเหรียญรูปวิหารแห่งแสง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1070.gifเหรียญรูปวิหค(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)