ผู้เฝ้ามองแห่งอิคนัส

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผู้เฝ้ามองแห่งอิคนัส
Monster414.gif
Level Health Exp Races
1 66 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
19~32 11~18 3
123
Def Def% MDef MDef%
4 0 17
0
Flee Move Atk Element Def Element
33 12 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop
Drop rare