ผู้เฒ่าเห็ดหอม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผู้เฒ่าเห็ดหอม
Monster99.gif
Level Health Exp Races
999 1700000 1406
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
4500~4500 3000~3000 14
800
Def Def% MDef MDef%
0 60 0
60
Flee Move Atk Element Def Element
200 12 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item322.gifเห็ดเรืองแสง(50%)
Item316.gifเศษเห็ด(30%)
Item1388.gifค้อนแห่งธอร์(30%)
Item317.gifสปอร์เห็ด(35%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)
Item324.gifผงเห็ด(35%)
Item444.gifดอกเห็ด(50%)

Drop rare