ผู้สื่อวิญญาณ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- ผู้สื่อวิญญาณ คือ อาชีพ ที่พัฒนามจาก อาชีพ ผู้ใช้มนตรา มีความสามารถในด้าน กลางวัน กลางคืนมีพลังเวทที่ใช้ในการ ควบคุมและบัพวิญญานต่างๆ เปลี่ยนเป็นอาชีพเป็นผู้สื่อวิญญาณได้ตั้งแต่ ระดับ 35 ขึ้นไป แต่ผู้เล่นจะเป็นผู้สื่อวิญญาณได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีระดับ 41


NECRO.png

ทักษะ

Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 วิญญาณหลอน
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณหลอนแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1064.gif

สูบชีวิต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 30 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
ความสามารถ : ลด HP เป้าหมายโดยตรงและเพิ่ม HP ของเราตาม HP ที่เป้าหมายสูญเสีย พลังโจมตีเวทมืดช่วย เพิ่ม/ลด ความรุนแรง หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 70%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 76%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 82%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 88%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 94%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

วิญญาณหลอน
รูปแบบ
ก่อกวน 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : ก่อกวน 1 เป้าหมาย
ต้องการ : HP 45 หน่วย
ระยะร่าย : 0.2 วินาที
ความสามารถ : ปรับ % ของ MP เป้าหมายให้เหลือเท่ากับ % ของ MP เรา ไม่สามารถใช้ใส่เป้าหมายที่เป็นบอสหรือมินิบอส พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 5% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 2 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 10% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 3 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 15% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 4 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 20% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 5 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 25% จะสำเร็จ 100%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon1190.gif

ระดับ 5 ผีหลอก
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะผีหลอกแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

วิญญาณหวนคืน
รูปแบบ
ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : HP 45 หน่วย
ระยะร่าย : 0.2 วินาที
ความสามารถ : ปรับ % ของ MP เราให้เหลือเท่ากับ % ของ MP เป้าหมาย พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 5% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 2 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 10% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 3 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 15% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 4 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 20% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 5 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 25% จะสำเร็จ 100%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon1191.gif

พลังงาน 3 ผีหลอก
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะผีหลอกแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1193.gif

ระดับ 5 แสงสลายวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะแสงสลายวิญญาณแก่ศัตรูรอบตัว (แต่ผลของทักษะจะไม่กระจายโดนตัวที่อยู่รอบๆ) หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัว จะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon1070.gif

แสงสลายวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 80 หน่วย
ระยะร่าย : 0.3 วินาที
ความสามารถ : สร้างความเสียหายเป็นเวทแก่ศัตรูรอบตัวเป้าหมายรัศมี 6x6 แบบลด HP โดยตรง ด้วยความต่างของค่า MP กับ MP MAX เป้าหมาย และทำให้สถานะซุ่มหรือพรางตัวหายไป พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด ความรุนแรง หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ส่วนต่าง MP กับ MP MAX x 0.4
ระดับ 2 : ส่วนต่าง MP กับ MP MAX x 0.8
ระดับ 3 : ส่วนต่าง MP กับ MP MAX x 1.2
ระดับ 4 : ส่วนต่าง MP กับ MP MAX x 1.6
ระดับ 5 : ส่วนต่าง MP กับ MP MAX x 2
ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon1192.gif

พลังชีวิต 4 แสงสลายวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะแสงสลายวิญญาณแก่ศัตรูรอบตัว (แต่ผลของทักษะจะไม่กระจายโดนตัวที่อยู่รอบๆ) หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัว จะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon1059.gif

น้ำพุเวทมนตร์
รูปแบบ
สนับสนุนบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : สนับสนุนบนพื้นที่
ต้องการ : HP 30%
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : ฟื้นฟู MP 100% ให้แก่เพื่อนในบริเวณ ทุกๆ 1 วินาที พลังเวทธาตุแสงช่วยเพิ่มระยะเวลา หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระดับ 1 : ระยะเวลา 5 วินาที รัศมี 5x5 ช่อง
ระดับ 2 : ระยะเวลา 10 วินาที รัศมี 7x7 ช่อง
ระดับ 3 : ระยะเวลา 15 วินาที รัศมี 9x9 ช่อง
ระดับ 4 : ระยะเวลา 20 วินาที รัศมี 11x11 ช่อง
ระดับ 5 : ระยะเวลา 25 วินาที รัศมี 13x13 ช่อง
ระยะหลังใช้ 60 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon1196.gif

ระดับ 5 รัตติกาลดับสูญ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 1.2 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะรัตติกาลดับสูญแก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon1071.gif

เสียงเรียกจากยมทูต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
ความสามารถ : หากเป้าหมายมี HP ต่ำกว่าที่กำหนดจะตายทันที ไม่สามารถใช้ใส่เป้าหมายที่เป็นบอสหรือมินิบอส พลังเวทมืดช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ โอกาสสำเร็จสูงสุดคือเป้าหมายต้อง HP เหลือน้อยกว่า 75%
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : HP ตั้งแต่ 5% ลงไป
ระดับ 2 : HP ตั้งแต่ 10% ลงไป
ระดับ 3 : HP ตั้งแต่ 15% ลงไป
ระดับ 4 : HP ตั้งแต่ 20% ลงไป
ระดับ 5 : HP ตั้งแต่ 25% ลงไป
ระยะหลังใช้ 20 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon1197.gif

พลังงาน 3 รัตติกาลดับสูญ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 1.2 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะรัตติกาลดับสูญแก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 เสียงเรียกจากยมทูต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 360 หน่วย
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสียงเรียกจากยมทูตแก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

ระดับ 5 เสียงเพรียกแห่งชีวิต
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
รัศมี : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มผลของการฟื้นฟูอีก 2 เท่า


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 ราตรีหลอกหลอน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะราตรีหลอกหลอนแก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

ระดับ 5 ราตรีหลอกหลอน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะราตรีหลอกหลอนแก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 วิญญาณสับสน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณสับสนแก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 วิญญาณหลอน
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณหลอนแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1198.gif

พลังชีวิต 4 เสียงเรียกจากยมทูต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 360 หน่วย
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสียงเรียกจากยมทูตแก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1199.gif

ระดับ 5 เสียงเรียกจากยมทูต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 360 หน่วย
ระยะร่าย : 1.5 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสียงเรียกจากยมทูตแก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1195.gif

พลังชีวิต 4 รัตติกาลดับสูญ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 1.2 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะรัตติกาลดับสูญแก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon1194.gif

พลังงาน 3 แสงสลายวิญญาณ
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 240 หน่วย
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะแสงสลายวิญญาณแก่ศัตรูรอบตัว (แต่ผลของทักษะจะไม่กระจายโดนตัวที่อยู่รอบๆ) หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัว จะเพิ่มความรุนแรงเป็น 2 เท่า


Gameicon1189.gif

พลังชีวิต 4 ผีหลอก
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะผีหลอกแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1073.gif

เสริมวิญญาณ
รูปแบบ
บัฟเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : บัฟเป้าหมาย
ต้องการ : HP 25 หน่วย
ระยะร่าย : 0 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : ฟื้นฟู MP เป้าหมายตามพลังโจมตีเวทต่ำสุดของผู้ใช้ทุกๆ 3 วินาที เป็นระยะเวลา 45 วินาที หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงจะฟื้นฟู MP ครึ่งเดียว
ระดับ 1 : ฟื้นฟู MP 4% ของพลังโจมตีเวทต่ำสุด
ระดับ 2 : ฟื้นฟู MP 8% ของพลังโจมตีเวทต่ำสุด
ระดับ 3 : ฟื้นฟู MP 12% ของพลังโจมตีเวทต่ำสุด
ระดับ 4 : ฟื้นฟู MP 16% ของพลังโจมตีเวทต่ำสุด
ระดับ 5 : ฟื้นฟู MP 20% ของพลังโจมตีเวทต่ำสุด
ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

ระดับ 5 วิญญาณสับสน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณสับสนแก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

ระดับ 5 วิญญาณหลอน
รูปแบบ
ก่อกวนเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : ก่อกวนเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 135 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณหลอนแก่ทุกเป้าหมายรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon1187.gif

ระดับ 5 สูบชีวิต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะสูบชีวิตแก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า


Gameicon1185.gif

พลังงาน 3 ดูดกลืนเวทมนตร์
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะดูดกลืนเวทมนตร์แก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 สัมผัสวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
1

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนเพื่อเพิ่มความสามารถทักษะของผู้สื่อวิญญาณ
- เพิ่มทักษะประเภท พลังงานหาร 3 ลงตัว ให้แก่ทักษะที่มีผลกับสัมผัสวิญญาณ


Gameicon0.gif

ความลึกลับของวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่ม MP MAX แต่จะลด HP MAX
ระดับ 1 : เพิ่ม MP MAX 200+2% ลด HP MAX 100+1%
ระดับ 2 : เพิ่ม MP MAX 400+4% ลด HP MAX 200+2%
ระดับ 3 : เพิ่ม MP MAX 600+6% ลด HP MAX 300+3%
ระดับ 4 : เพิ่ม MP MAX 800+8% ลด HP MAX 400+4%
ระดับ 5 : เพิ่ม MP MAX 1000+10% ลด HP MAX 500+5%


Gameicon0.gif

ศาสตร์แห่งแสงสว่าง
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสงแต่จะลดพลังโจมตีเวทธาตุมืด
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 12% ลดพลังโจมตีเวทมืด 6%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 24% ลดพลังโจมตีเวทมืด 12%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 36% ลดพลังโจมตีเวทมืด 18%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 48% ลดพลังโจมตีเวทมืด 24%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 60% ลดพลังโจมตีเวทมืด 30%


Gameicon1056.gif

ชีวิตหลังความตาย
รูปแบบ
บัฟตัวเอง
เลเวล
5

รูปแบบ : บัฟตัวเอง
ต้องการ : MP 70 หน่วย และบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืด
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายคืนชีพได้เมื่อตายจะไม่เสีย EXP แต่จะไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้และเป็นอมตะ 30 วินาที เมื่อครบ 30 วินาที ถ้า HP ยังต่ำกว่า 50% จะทำให้ตายอีกรอบ เมื่อใช้แล้วบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดจะหายไป
ระดับ 1 : คืน HP 2% ระยะเวลา 30 วินาที
ระดับ 2 : คืน HP 4% ระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 3 : คืน HP 6% ระยะเวลา 50 วินาที
ระดับ 4 : คืน HP 8% ระยะเวลา 60 วินาที
ระดับ 5 : คืน HP 10% ระยะเวลา 70 วินาที
(หมายเหตุ : ต้องรอ 5 วินาทีในการฟื้น)
ระยะหลังใช้ : 70 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon0.gif

เนตรส่องวิญญาณ
รูปแบบ
ดูรายละเอียด
เลเวล
1

รูปแบบ : ดูรายละเอียด
ต้องการ : MP 10 หน่วย
ระยะร่าย : 0 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้เพื่อดู LV, HP, MP ของเป้าหมาย
ระยะหลังใช้ 2 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon0.gif

ราตรีหลอกหลอน
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 40 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้ เป็นระยะเวลา 15 วินาที ระยะเวลาจะลดเหลือ 1/5 ถ้าเป้าหมายเป็นบอสหรือมินิบอส พลังเวทมืดช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จ
ระดับ 1 : โอกาสสำเร็จ 5%
ระดับ 2 : โอกาสสำเร็จ 10%
ระดับ 3 : โอกาสสำเร็จ 15%
ระดับ 4 : โอกาสสำเร็จ 20%
ระดับ 5 : โอกาสสำเร็จ 25%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

วิญญาณสับสน
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : HP 40 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.2 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายไม่สามารถฟื้นฟู MP ได้ เป็นระยะเวลา 15 วินาที ระยะเวลาจะลดเหลือ 1/5 ถ้าเป้าหมายเป็นบอสหรือมินิบอส พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงระยะเวลาบัฟจะเหลือครึ่งเดียว
ระดับ 1 : โอกาสสำเร็จ 5%
ระดับ 2 : โอกาสสำเร็จ 10%
ระดับ 3 : โอกาสสำเร็จ 15%
ระดับ 4 : โอกาสสำเร็จ 20%
ระดับ 5 : โอกาสสำเร็จ 25%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon1061.gif

เสียงโหยหวนจากสุสาน
รูปแบบ
ก่อกวนบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : ก่อกวนบนพื้นที่
ต้องการ : HP 30%
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : ลด MP ศัตรูในบริเวณ 100% ทุกๆ 1 วินาที พลังเวทธาตุแสงช่วยเพิ่มระยะเวลา หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระดับ 1 : ระยะเวลา 5 วินาที รัศมี 5x5 ช่อง
ระดับ 2 : ระยะเวลา 10 วินาที รัศมี 7x7 ช่อง
ระดับ 3 : ระยะเวลา 15 วินาที รัศมี 9x9 ช่อง
ระดับ 4 : ระยะเวลา 20 วินาที รัศมี 11x11 ช่อง
ระดับ 5 : ระยะเวลา 25 วินาที รัศมี 13x13 ช่อง
ระยะหลังใช้ 60 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon1057.gif

รัตติกาลดับสูญ
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 80 หน่วย
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
ความสามารถ : สร้างความเสียหายเป็นเวทแบบลด HP โดยตรง ด้วยความต่างของค่า HP กับ HP MAX ของเรา พลังเวทมืดช่วย เพิ่ม/ลด ความรุนแรง หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งความมืดผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ส่วนต่าง HP กับ HP MAX x 0.2
ระดับ 2 : ส่วนต่าง HP กับ HP MAX x 0.4
ระดับ 3 : ส่วนต่าง HP กับ HP MAX x 0.6
ระดับ 4 : ส่วนต่าง HP กับ HP MAX x 0.8
ระดับ 5 : ส่วนต่าง HP กับ HP MAX x 1
ระยะหลังใช้ 5 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

ภูติผีสิงสู่
รูปแบบ
ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 45 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
ความสามารถ : ปรับ % ของ HP เราให้เหลือเท่ากับ % ของ HP เป้าหมาย พลังเวทมืดช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ ปรับ HP ของเราได้เหลือต่ำสุด 1%
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 5% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 2 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 10% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 3 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 15% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 4 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 20% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 5 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 25% จะสำเร็จ 100%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้


Gameicon1067.gif

ผีหลอก
รูปแบบ
ก่อกวน 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : ก่อกวน 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 45 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
ความสามารถ : ปรับ % ของ HP เป้าหมายให้เหลือเท่ากับ % ของ HP เรา ไม่สามารถใช้ใส่เป้าหมายที่เป็นบอสหรือมินิบอส พลังเวทมืดช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ ปรับ HP ของเป้าหมายได้เหลือต่ำสุด 1%
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 5% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 2 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 10% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 3 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 15% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 4 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 20% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 5 : ความต่างของ % HP ไม่เกิน 25% จะสำเร็จ 100%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon1066.gif

ดูดกลืนเวทมนตร์
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : HP 30 หน่วย
ระยะร่าย : 0.2 วินาที
ความสามารถ : ลด MP เป้าหมายโดยตรงและเพิ่ม MP ของเราตาม MP ที่เป้าหมายสูญเสีย(ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน) พลังโจมตีเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด ความรุนแรง หากไม่มีบัฟจิตวิญญาณแห่งแสงผลของทักษะจะเหลือครึ่งเดียว
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 70%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 76%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 82%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 88%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 94%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

เสียงเพรียกแห่งชีวิต
รูปแบบ
บัฟ 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 40 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.3 วินาที
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายได้รับผลจากการฟื้นฟูจากทักษะประเภทฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 30 วินาที พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด ผลของฟื้นฟู พลังเวทมืดช่วย เพิ่ม/ลด ระยะเวลา หากมีบัฟจิตวิญญาณธาตุแสงหรือมืดจะช่วยเพิ่มผลของฟื้นฟูอีก 2 เท่า
ระยะหลังใช้ : 2 วินาที
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ได้


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 วิญญาณสับสน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะวิญญาณสับสนแก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

ศาสตร์แห่งความมืด
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืดแต่จะลดพลังโจมตีเวทธาตุแสง
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 12% ลดพลังโจมตีเวทแสง 6%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 24% ลดพลังโจมตีเวทแสง 12%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 36% ลดพลังโจมตีเวทแสง 18%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 48% ลดพลังโจมตีเวทแสง 24%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 60% ลดพลังโจมตีเวทแสง 30%


Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 ราตรีหลอกหลอน
รูปแบบ
สาปเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : สาปเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะราตรีหลอกหลอนแก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มโอกาสสำเร็จเป็น 100%


Gameicon0.gif

กลไกแห่งชีวิต
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่ม HP MAX แต่จะลด MP MAX
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 200+2% ลด MP MAX 100+1%
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 400+4% ลด MP MAX 200+2%
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 600+6% ลด MP MAX 300+3%
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 800+8% ลด MP MAX 400+4%
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 1000+10% ลด MP MAX 500+5%


Gameicon0.gif

ระดับ 5 เสริมวิญญาณ
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 75 หน่วย
ระยะร่าย : 0 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะฟื้นฟูได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า


Gameicon0.gif

ระดับ 5 สัมผัสวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
1

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนเพื่อเพิ่มความสามารถทักษะของผู้สื่อวิญญาณ
- เพิ่มทักษะประเภท ระดับหาร 5 ลงตัว ให้แก่ทักษะที่มีผลกับสัมผัสวิญญาณ


Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 เสริมวิญญาณ
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 75 หน่วย
ระยะร่าย : 0 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะฟื้นฟูได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า


Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 สัมผัสวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
1

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เรียนเพื่อเพิ่มความสามารถทักษะของผู้สื่อวิญญาณ
- เพิ่มทักษะประเภท พลังชีวิตหาร 4 ลงตัว ให้แก่ทักษะที่มีผลกับสัมผัสวิญญาณ


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 เสริมวิญญาณ
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 75 หน่วย
ระยะร่าย : 0 วินาที
รัศมี : 16 ช่อง
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะฟื้นฟูได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า


Gameicon0.gif

สลับขั้ววิญญาณ
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
1

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 1 หน่วย(แต่ใช้แล้วจะไม่สูญเสีย MP)
ระยะร่าย : 0 วินาที
ความสามารถ : สลับ HP กับ MP ของตัวเอง ในขณะนั้น
ระยะหลังใช้ : 1 วินาที


Gameicon0.gif

พลังชีวิต 4 เสียงเพรียกแห่งชีวิต
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
รัศมี : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มผลของการฟื้นฟูอีก 2 เท่า


Gameicon1184.gif

ระดับ 5 ดูดกลืนเวทมนตร์
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะดูดกลืนเวทมนตร์แก่ศัตรูรอบตัว หาก LEVEL หารด้วย 5 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า


Gameicon0.gif

พลังงาน 3 เสียงเพรียกแห่งชีวิต
รูปแบบ
บัฟเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : บัฟเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 120 หน่วย
รัศมี : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.6 วินาที
ความสามารถ : ใช้ทักษะเสริมวิญญาณแก่เพื่อนรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มผลของการฟื้นฟูอีก 2 เท่า


Gameicon1183.gif

พลังชีวิต 4 ดูดกลืนเวทมนตร์
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : HP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.4 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะดูดกลืนเวทมนตร์แก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า


Gameicon1186.gif

พลังชีวิต 4 สูบชีวิต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะสูบชีวิตแก่ศัตรูรอบตัว หาก HP MAX หารด้วย 4 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า


Gameicon1188.gif

พลังงาน 3 สูบชีวิต
รูปแบบ
โจมตีเป็นกลุ่ม
เลเวล
1

รูปแบบ : โจมตีเป็นกลุ่ม
ต้องการ : MP 90 หน่วย
ระยะร่าย : 0.8 วินาที
รัศมี : 16x16
ความสามารถ : ใช้ทักษะสูบชีวิตแก่ศัตรูรอบตัว หาก MP MAX หารด้วย 3 ลงตัวจะเพิ่มผลของทักษะเป็น 2 เท่า