ผู้พิทักษ์แห่งอาทรัม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผู้พิทักษ์แห่งอาทรัม
Monster45.gif
Level Health Exp Races
45 8305 2305
หิน/stone
Atk MAtk Atk Range Hit
604~668 39~18 3
207
Def Def% MDef MDef%
39 0 -3
0
Flee Move Atk Element Def Element
107 4 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop

Item64.gifแร่เหล็ก(2.5%)
Item62.gifถ่านหิน(2.5%)
Item126.gifก้อนอิฐ(5%)

Drop rare

Item71.gifทอง(Star.png)
Item621.gifดาบสลับคม(Star.png)
Item73.gifทับทิม(Star.png)
Item245.gifหน้ากากโกเลม(Star.png)
Item2013.gifกระเป๋าทหารช่าง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item414.gifแร่เงิน(Star.png)