ผู้พันรอมเมล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผู้พันรอมเมล
Monster136.gif
Level Health Exp Races
50 -310 2960
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
10~20 307~416 20
209
Def Def% MDef MDef%
11 0 123
0
Flee Move Atk Element Def Element
129 8 ไร้ธาตุ/none
ปกติ/normal
Drop
Drop rare