ผีเปรต

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ผีเปรต
Monster455.gif
Level Health Exp Races
80 500000 16080
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
2000~10000 2000~10000 7
100
Def Def% MDef MDef%
50 5 0
0
Flee Move Atk Element Def Element
100 12 ธาตุมืด/dark
ธาตุมืด/dark
Drop

Item2550.gifหนอนแมลงวัน(100%)
Item2551.gifเล็บเปรต(100%)

Drop rare

Item1067.gifเหรียญรูปมังกร(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1063.gifเหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item81.gifหน้าไม้พญาคชสาร(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1068.gifเหรียญรูปถ้ำใต้บาดาล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item2281.gifไม้เท้าคลื่นพลัง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)