ป้าย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Npc110.gif

ป้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ :

- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่6/job_quest/treasure_test06(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่6/job_quest/treasure_test06(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่6/job_quest/treasure_test06(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่3/job_quest/treasure_test03(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่3/job_quest/treasure_test03(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่3/job_quest/treasure_test03(34, 75)
- บ้านวงกต03/event/nganwad_maze03(2, 25)
- บ้านวงกต03/event/nganwad_maze03(74, 31)
- บ้านวงกต03/event/nganwad_maze03(34, 75)
- บ้านวงกต05/event/nganwad_maze05(2, 25)
- บ้านวงกต05/event/nganwad_maze05(74, 31)
- บ้านวงกต05/event/nganwad_maze05(34, 75)
- ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3/asura_field/field03(31, 183)
- บ้านวงกต02/event/nganwad_maze02(2, 25)
- บ้านวงกต02/event/nganwad_maze02(74, 31)
- บ้านวงกต02/event/nganwad_maze02(34, 75)
- บ้านวงกต01/event/nganwad_maze01(2, 25)
- บ้านวงกต01/event/nganwad_maze01(74, 31)
- บ้านวงกต01/event/nganwad_maze01(34, 75)
- บ้านวงกต06/event/nganwad_maze06(36, 27)
- สถานีฝึกฝนเบื้องต้น/training/field01(15, 79)
- สถานีฝึกฝนเบื้องต้น/training/field01(108, 14)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่5/job_quest/ranger_test05(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่5/job_quest/ranger_test05(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่5/job_quest/ranger_test05(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่6/job_quest/ranger_test06(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่6/job_quest/ranger_test06(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่6/job_quest/ranger_test06(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่2/job_quest/treasure_test02(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่2/job_quest/treasure_test02(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่2/job_quest/treasure_test02(34, 75)
- บ้านวงกต04/event/nganwad_maze04(2, 25)
- บ้านวงกต04/event/nganwad_maze04(74, 31)
- บ้านวงกต04/event/nganwad_maze04(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่3/job_quest/ranger_test03(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่3/job_quest/ranger_test03(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่3/job_quest/ranger_test03(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่1/job_quest/treasure_test01(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่1/job_quest/treasure_test01(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่1/job_quest/treasure_test01(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่4/job_quest/treasure_test04(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่4/job_quest/treasure_test04(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่4/job_quest/treasure_test04(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่5/job_quest/treasure_test05(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่5/job_quest/treasure_test05(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่5/job_quest/treasure_test05(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่1/job_quest/ranger_test01(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่1/job_quest/ranger_test01(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่1/job_quest/ranger_test01(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่4/job_quest/ranger_test04(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่4/job_quest/ranger_test04(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่4/job_quest/ranger_test04(34, 75)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่2/job_quest/ranger_test02(2, 25)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่2/job_quest/ranger_test02(74, 31)
- ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่2/job_quest/ranger_test02(34, 75)