ปูเป้จอมโหดแห่งผืนทราย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ปูเป้จอมโหดแห่งผืนทราย
Monster298.gif
Level Health Exp Races
80 24795 14080
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
536~622 746~992 3
556
Def Def% MDef MDef%
41 0 182
0
Flee Move Atk Element Def Element
280 12 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item1831.gifก้ามปูเป้(90%)
Item1830.gifกระดองปูเป้(90%)

Drop rare

Item2038.gifโล่จอมราชันย์(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1063.gifเหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item171.gifหมวกพยาบาล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1064.gifเหรียญรูปห้องขัง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1070.gifเหรียญรูปวิหค(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)