ปูนา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ปูนา
Monster203.gif
Level Health Exp Races
12 631 57
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
164~163 67~64 2
151
Def Def% MDef MDef%
13 0 27
0
Flee Move Atk Element Def Element
46 4 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item116.gifก้าม(70%)
Item115.gifเนื้อปู(55%)
Item115.gifเนื้อปูชั้นดี(15%)
Item117.gifกระดอง(80%)

Drop rare