บิวโซโลมะ เฮนซุย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
บิวโซโลมะ เฮนซุย
Monster302.gif
Level Health Exp Races
999 1800000 5060
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
3000~4500 0~0 6
860
Def Def% MDef MDef%
400 50 400
50
Flee Move Atk Element Def Element
150 12 ธาตุดิน/earth
ธาตุดิน/earth
Drop

Item1376.gifดาบใหญ่เหล็กน้ำพี้(30%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)
Item1827.gifเศษเกราะแห่งบิวโซโลมะ(90%)

Drop rare