บัวน้อย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
บัวน้อย
Monster419.gif
Level Health Exp Races
95 31805 33135
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
1194~1523 59~78 4
303
Def Def% MDef MDef%
280 0 -15
0
Flee Move Atk Element Def Element
177 4 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop

Item1829.gifเล็บบัวน้อย(20%)
Item2245.gifเศษขนลิง(60%)
Item2246.gifหนังเหนียวอย่างหนา(30%)

Drop rare