เควส/น้ำมันดิบแลกของ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : น้ำมันดิบแลกของ
ชื่อ NPC : Npc24.gifจ่า เคลเนอร์
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

น้ำมันดิบแลกของ

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc24.gifจ่า เคลเนอร์(118,103)