นินนิน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นินนิน
Monster469.gif
Level Health Exp Races
80 8705 15150
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
881~1127 46~32 3
304
Def Def% MDef MDef%
26 0 42
0
Flee Move Atk Element Def Element
262 8 ธาตุดิน/earth
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item87.gifเปลือกแข็ง(100%)

Drop rare

Item73.gifทับทิม(Star.pngStar.png)
Item71.gifทอง(Star.pngStar.png)
Item414.gifแร่เงิน(Star.pngStar.png)