นายทหาร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นายทหาร
Monster92.gif
Level Health Exp Races
20 146595 -2780
บอส/boss
Atk MAtk Atk Range Hit
704~2068 796~1188 10
475
Def Def% MDef MDef%
47 0 213
0
Flee Move Atk Element Def Element
145 8 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare