นักหาสมุนไพร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon134.gif นักหาสมุนไพร
สามารถค้นหาสมุนไพรตามสถานที่ต่างๆได้
ใช้ทักษะในระดับปัจจุบันในแผนที่ที่มีสมุนไพรตามระดับทักษะ จะได้รับ EXP การงาน
ระดับ 1 : หาพริกแดง พริกเหลือง พริกเขียว พริกเดือด ได้
ระดับ 2 : หาสมุนไพรสีม่วง สมุนไพรสีฟ้า สมุนไพรสีน้ำเงิน สมุนไพรสีเขียว ได้
ระดับ 3 : หาสมุนไพรสีเหลือง สมุนไพรสีแดง เห็ดรักษาพิษ ได้
ระดับ 4 : หาใบไผ่หายาก ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสีดำ ได้
ระดับ 5 : หาโสม สมุนไพรสีขาว ได้

ระดับสกิล 1

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

Item472.gif
สมุนไพรสีม่วง
สมุนไพรสีม่วง มันคือสมุนไพรแดงและม่วงผสมกัน- ฟื้น HP ได้ : 10-15- ฟื้น MP ได้ : 2-4
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06

ผลผลิต

Item471.gif
สมุนไพรสีฟ้า
สมุนไพรสีฟ้า- ฟื้น HP ได้ : 5-7- ฟื้น MP ได้ : 3-6
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06

ผลผลิต

Item469.gif
สมุนไพรสีน้ำเงิน
สมุนไพรสีน้ำเงิน- ฟื้น MP ได้ : 2-4
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06

ผลผลิต

Item468.gif
สมุนไพรสีเขียว
สมุนไพรที่มีสีเขียวแต่มันไม่ใช่หญ้า- ฟื้น HP ได้ : 5-7- ฟื้น MP ได้ : 1-2
หาได้จาก
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02
- ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02
- ป่าดงดิบส่วนที่6/grand_forest/field06

ระดับสกิล 3

ระดับสกิล 4