นักรบ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

- นักรบ เด็กผู้มีสายเลือดของเหล่านักรบชาวอสุรา พุ่งพล่านอยู่เต็มร่างกาย พวกเขาเหล่านี้จะเติบโคกลายเป็นขุมกำลังสำคัญในการต่อกรกับศัตรูผู้รุกราน
และสามารถพัฒนาไปเป็น นักรบ ผู้ใช้มนตรา หรือ คนทรงได้


WARRIOR.png

ทักษะ

Gameicon901.gif

ฟาดฟัน
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
สถานะ : ปกติ
ต้องการ : MP 10 หน่วย
และต้องสวมใส่อาวุธ(ยกเว้นสนับมือ)
ความสามารถ
ระดับ 1 : โจมตี 150%
ระดับ 2 : โจมตี 200%
ระดับ 3 : โจมตี 250%
ระดับ 4 : โจมตี 300%
ระดับ 5 : โจมตี 350%
ระยะหลังใช้ 0.1 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon857.gif

ซัดกวาด
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 15
และต้องสวมใส่อาวุธ(ยกเว้นสนับมือ)
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที
ความสามารถ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้ รัศมีของทักษะเป็น 2 เท่าของระยะโจมตีผู้ใช้
ระดับ 1 :โจมตี 140%
ระดับ 2 :โจมตี 180%
ระดับ 3 :โจมตี 220%
ระดับ 4 :โจมตี 260%
ระดับ 5 :โจมตี 300%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon997.gif

พลังชีวิตแห่งอสุรา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มขีดจำกัดของพลังชีวิต
ระดับ 1 : เพิ่ม HP MAX 200
ระดับ 2 : เพิ่ม HP MAX 400
ระดับ 3 : เพิ่ม HP MAX 600
ระดับ 4 : เพิ่ม HP MAX 800
ระดับ 5 : เพิ่ม HP MAX 1000


Gameicon59.gif

ความชำนาญอาวุธ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
สถานะ : ปกติ, ขวานคลั่ง หรือคลุ้มคลั่ง
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธ
ความสามารถ : เพิ่มความแม่นยำ
ระดับ 1 : เพิ่มความแม่นยำ 2 หน่วย
ระดับ 2 : เพิ่มความแม่นยำ 4 หน่วย
ระดับ 3 : เพิ่มความแม่นยำ 6 หน่วย
ระดับ 4 : เพิ่มความแม่นยำ 8 หน่วย
ระดับ 5 : เพิ่มความแม่นยำ 10 หน่วย
ระดับ 6 : เพิ่มความแม่นยำ 12 หน่วย
ระดับ 7 : เพิ่มความแม่นยำ 14 หน่วย
ระดับ 8 : เพิ่มความแม่นยำ 16 หน่วย
ระดับ 9 : เพิ่มความแม่นยำ 18 หน่วย
ระดับ 10 : เพิ่มความแม่นยำ 20 หน่วย


Gameicon767.gif

ความชำนาญการใช้หมัด
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือ
ความสามารถ : เพิ่มแม่นยำและอัตราโจมตี
ระดับ 1 : เพิ่มแม่นยำ 7 หน่วย และอัตราโจมตี 5%
ระดับ 2 : เพิ่มแม่นยำ 14 หน่วย และอัตราโจมตี 10%
ระดับ 3 : เพิ่มแม่นยำ 21 หน่วย และอัตราโจมตี 15%
ระดับ 4 : เพิ่มแม่นยำ 28 หน่วย และอัตราโจมตี 20%
ระดับ 5 : เพิ่มแม่นยำ 35 หน่วย และอัตราโจมตี 25%


Gameicon767.gif

ย๊ากๆ
รูปแบบ
เลเวล
1


Gameicon841.gif

หมัดอสุราพัวพัน
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย
ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือ
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมาย 3 ครั้ง
ระดับ 1 : โจมตี 40%
ระดับ 2 : โจมตี 50%
ระดับ 3 : โจมตี 60%
ระดับ 4 : โจมตี 70%
ระดับ 5 : โจมตี 80%
ระยะหลังใช้ 1 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้


Gameicon839.gif

หมัดอสุราทะลวงไส้
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย
ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือ
ความสามารถ : โจมตีโดยไม่สนพลังป้องกัน
ระดับ 1 : โจมตี 100%
ระดับ 2 : โจมตี 120%
ระดับ 3 : โจมตี 140%
ระดับ 4 : โจมตี 160%
ระดับ 5 : โจมตี 180%
ระยะหลังใช้ 3 วินาที
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้


Gameicon851.gif

ปลุกใจสู้
รูปแบบ
บัฟ 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : บัฟ 1 เป้าหมาย
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะ : 12 ช่อง
ต้องการ : ใช้ MP 20
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีและความต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 นาที (ผลของบัฟจะลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อใช้กับตัวเอง)
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตี 3% เพิ่มความต่อเนื่อง 1
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตี 6% เพิ่มความต่อเนื่อง 2
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตี 9% เพิ่มความต่อเนื่อง 3
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตี 12% เพิ่มความต่อเนื่อง 4
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตี 15% เพิ่มความต่อเนื่อง 5


Gameicon992.gif

ตั้งท่าป้องกัน
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพให้สูงขึ้นแต่อัตราโจมตีลดลง 25%
ต้องการ : MP 20 (ระหว่างใช้งาน เสีย MP 5 หน่วยต่อวินาที)
ระดับ 1 : เพิ่มพลังป้องกัน 0+2
ระดับ 2 : เพิ่มพลังป้องกัน 0+4
ระดับ 3 : เพิ่มพลังป้องกัน 0+6
ระดับ 4 : เพิ่มพลังป้องกัน 0+8
ระดับ 5 : เพิ่มพลังป้องกัน 0+10


Gameicon1138.gif

เทคนิคต่อยต่อเนื่อง
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ต้องการ : ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือ
ความสามารถ : มีโอกาสที่จะโจมตีซ้ำอีกรอบด้วยพลังโจมตีครึ่งนึง
ระดับ 1 : โอกาส 5%
ระดับ 2 : โอกาส 10%
ระดับ 3 : โอกาส 15%
ระดับ 4 : โอกาส 20%
ระดับ 5 : โอกาส 25%
ระยะหลังใช้ : 1 วินาที


Gameicon991.gif

ความชำนาญป้องกัน
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกัน
ระดับ 1 : เพิ่มพลังป้องกัน 13
ระดับ 2 : เพิ่มพลังป้องกัน 26
ระดับ 3 : เพิ่มพลังป้องกัน 39
ระดับ 4 : เพิ่มพลังป้องกัน 52
ระดับ 5 : เพิ่มพลังป้องกัน 65


Gameicon994.gif

ยั่วยุ
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ต้องการ : ใช้ MP 15
ความสามารถ : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท (เรียก monster เข้ามาหา)
ระดับ 1 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 5% เป็นเวลา 10 วินาที
ระดับ 2 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 10% เป็นเวลา 14 วินาที
ระดับ 3 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 15% เป็นเวลา 18 วินาที
ระดับ 4 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 20% เป็นเวลา 22 วินาที
ระดับ 5 : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท 25% เป็นเวลา 26 วินาที
ระยะหลังใช้ 25 วินาที