นักรบเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นักรบเขี้ยวทมิฬ
Monster9.gif
Level Health Exp Races
26 1145 376
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
252~332 40~30 4
170
Def Def% MDef MDef%
18 0 25
0
Flee Move Atk Element Def Element
65 6 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item37.gifเขี้ยวนัล(20%)
Item36.gifขนนัล(40%)
Item38.gifเหรียญเขี้ยวทมิฬ(80%)
Item35.gifดาบหัก(50%)

Drop rare

Item165.gifดาบสองคม(Star.pngStar.pngStar.png)
Item50.gifโล่เหล็ก(Star.pngStar.pngStar.png)