นักบุญผู้หวนคืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นักบุญผู้หวนคืน
Monster56.gif
Level Health Exp Races
50 18195 3487
ผีดิบ/undead
Atk MAtk Atk Range Hit
410~460 530~680 3
442
Def Def% MDef MDef%
27 0 140
0
Flee Move Atk Element Def Element
210 7 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop

Item242.gifฟันศพ(15%)
Item110.gifเอ็กซ์โตพลาสซึ่ม(80%)
Item249.gifหัวกะโหลกนักบุญ(5%)

Drop rare

Item834.gifมีดสั้นเจ้ารัตติกาล(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1063.gifเหรียญรูปแท่งน้ำแข็ง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1064.gifเหรียญรูปห้องขัง(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item1071.gifเหรียญรูปผลึกคริสตัน(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item592.gifเสื้อคลุมนักบวช(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)
Item148.gifคฑากระดูก(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)