นักขุดแร่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon136.gif นักขุดแร่
สามารถขุดหาแร่ตามสถานที่ต่างๆได้
ใช้ทักษะในระดับปัจจุบันในแผนที่ที่มีแร่ตามระดับทักษะ จะได้รับ EXP การงาน
ระดับ 1 : หาเศษแร่ถ่านหิน เศษแร่ดีบุก ได้
ระดับ 2 : หาเศษแร่เหล็ก เศษแร่ทองแดง ได้
ระดับ 3 : หาเศษแร่ทอง เศษแร่เงิน เศษผลึกชีวิตโลก เศษผลึกน้ำ เศษผลึกสายฟ้า เศษผลึกเลือดไฟ ได้
ระดับ 4 : หาเศษผลึกความมืด เศษผลึกศักดิ์สิทธิ์ เศษแร่อาดามันไทน์ ได้
ระดับ 5 : หาเศษแร่มิธริว เศษฮาริเดียม ได้

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

Item492.gif
เศษแร่ถ่านหิน
เศษของถ่านหินที่มีคุณสมบัติช่วยหล่อรวมโลหะ
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine

ผลผลิต

Item493.gif
เศษแร่ดีบุก
เศษแร่ที่พอมีค่าอยู่บ้าง
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

Item1130.gif
เศษแร่เหล็ก
เศษของแร่ที่แข็งแกร่งแต่มีน้ำหนักมาก
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death_valley/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine
- เหมืองถ้ำผลึก/crystal_cave/mine

ผลผลิต

Item495.gif
เศษแร่ทองแดง
เศษของแร่ที่มีน้ำหนักเบา
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death_valley/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine
- เหมืองถ้ำผลึก/crystal_cave/mine

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

Item496.gif
เศษแร่ทอง
เศษของแร่ที่มีราคาสูง
หาได้จาก

ผลผลิต

Item497.gif
เศษแร่เงิน
เศษของแร่ที่มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
หาได้จาก

ผลผลิต

Item498.gif
เศษผลึกชีวิตโลก
เศษของผลึกที่เป็นสื่อนำของพลังแห่งดิน
หาได้จาก

ผลผลิต

Item499.gif
เศษผลึกน้ำ
เศษของผลึกที่เป็นสื่อนำของพลังแห่งน้ำ
หาได้จาก

ผลผลิต

Item500.gif
เศษผลึกสายฟ้า
เศษของผลึกที่เป็นสื่อนำของพลังแห่งลม
หาได้จาก

ผลผลิต

Item501.gif
เศษผลึกเลือดไฟ
เศษของผลึกที่เป็นสื่อนำของพลังแห่งไฟ
หาได้จาก

ระดับสกิล 4