นักขุดหาหินอัญมณี

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon381.gif นักขุดหาหินอัญมณี
สามารถขุดหาหินมีค่าตามสถานที่ต่างๆได้
ใช้ทักษะในระดับปัจจุบันในแผนที่ที่มีหินมีค่าตามระดับทักษะ จะได้รับ EXP การงาน
ระดับ 1 : ขุดหาหินน่าสงสัย ได้
ระดับ 2 : ขุดหาหินที่แปลกประหลาด ได้
ระดับ 3 : ขุดหาหินพิศวง ได้
ระดับ 4 : ขุดหาหินลึกลับ ได้
ระดับ 5 : ขุดหาหินประหลาดที่เปล่งประกาย ได้

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

Item2442.gif
หินที่น่าสงสัย
จะมีค่าก็ต่อเมื่อผ่านการเจียระไนแล้วเท่านั้น
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern_shire/field01
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern_shire/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death_valley/field01
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern_shire/field12
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่2/red_cliff/field02
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่3/red_cliff/field03
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่4/red_cliff/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่5/red_cliff/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven_ruin/field01
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven_ruin/field02
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern_fort_plain/field01
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern_fort_plain/field02
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern_fort_plain/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern_fort_plain/field04
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern_fort_plain/field05
- ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern_fort_plain/field06
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01
- ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death_valley/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำใต้น้ำ/aqua_cave/mine

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

Item1642.gif
หินที่แปลกประหลาด
จะมีค่าก็ต่อเมื่อผ่านการเจียระไนแล้วเท่านั้น
หาได้จาก
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern_shire/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern_shire/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death_valley/field02
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death_valley/field03
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern_shire/field05
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern_shire/field06
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern_shire/field07
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern_shire/field08
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern_shire/field10
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern_shire/field11
- ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern_shire/field13
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่8/red_cliff/field08
- ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven_ruin/field03
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field04
- ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven_ruin/field06
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03
- ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04
- เหมืองถ้ำผลึก/crystal_cave/mine

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

Item1890.gif
หินพิศวง
จะมีค่าก็ต่อเมื่อผ่านการเจียระไนแล้วเท่านั้น
หาได้จาก
- ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01
- ถ้ำผลึกชั้นที่2/crystal_cave/field02
- ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1/pirate_cave/field01
- ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2/pirate_cave/field02
- ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3/pirate_cave/field03
- ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03
- ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death_valley/field04
- หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death_valley/field05
- ชายทะเลเร้ดคลิฟเขตที่7/red_cliff/field07
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่2/aqua_cave/field02
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่3/aqua_cave/field03
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่4/aqua_cave/field04
- สุสานใต้ดินชั้นที่1/catacomb/field01
- ซากทัณฑสถาน/prison/field01
- อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01
- อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่2/catacomb/field02
- ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่5/grand_forest/field05
- ป่าดงดิบส่วนที่12/grand_forest/field12
- ป่าดงดิบส่วนที่16/grand_forest/field16
- วิหารเพลิงชั้นที่1/inferno_dungeon/field01
- วิหารเพลิงชั้นที่5/inferno_dungeon/field05
- วิหารท้าวจตุรกร/jaturakon_temple/field05
- เหมืองถ้ำน้ำแข็ง/ice_cave/mine

ระดับสกิล 5