นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นกจุ๊วัยเจริญพันธุ์
Monster72.gif
Level Health Exp Races
30 1275 580
สัตว์ปีก/bird
Atk MAtk Atk Range Hit
210~252 56~52 4
177
Def Def% MDef MDef%
19 0 32
0
Flee Move Atk Element Def Element
72 4 ปกติ/normal
ธาตุลม/wind
Drop

Item68.gifเล็บนก(80%)
Item2868.gifลูกธนูเหล็กกล้า(90%)

Drop rare