ทาส แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทาส แจ็ค ดิ สปอย์เรอร์
Monster68.gif
Level Health Exp Races
49 6654 2803
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
405~528 33~39 5
174
Def Def% MDef MDef%
52 0 18
0
Flee Move Atk Element Def Element
110 16 ปกติ/normal
ธาตุลม/wind
Drop
Drop rare