ทักษะของตัวละคร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ทักษะของตัวละคร

เกมอสุราจะแบ่งทักษะออกเป็น 3 ระดับ และใช้เหรียญเพื่อเรียนทักษะต่างชนิดกัน

เหรียญทองธรรมดา

ใช้เรียนทักษะของคาเดท

จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 20 เหรียญ

จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 2 - 21 ระดับละ 1 เหรียญ

เหรียญทองขั้น 1

ใช้เรียนทักษะของคลาส 1 และอาชีพทหาร

จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 40 เหรียญ

จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 21 ทันที 4 เหรียญและเมื่อระดับ 22 - 39 ระดับละ 2 เหรียญ

เหรียญทองขั้น 2 ใช้เรียนทักษะของอาชีพคลาส 211

ใช้เรียนทักษะของคลาส 2357

จำนวนเหรียญสูงสุดที่ได้รับ 40 เหรียญ

จะได้รับเหรียญเมื่อระดับ 41 ทันที 4 เหรียญและเมื่อระดับ 42 - 59 ระดับละ 2 เหรียญ