ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ทหารแตกทัพเขี้ยวทมิฬ
Monster5.gif
Level Health Exp Races
12 2375 57
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
258~280 52~44 2
130
Def Def% MDef MDef%
22 0 18
0
Flee Move Atk Element Def Element
60 7 ธาตุดิน/earth
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare