ถั่วงอก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ถั่วงอก
Monster222.gif
Level Health Exp Races
15 670 90
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
279~306 33~6 2
165
Def Def% MDef MDef%
14 0 11
0
Flee Move Atk Element Def Element
50 10 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item944.gifหนังงู(20%)
Item943.gifดีงู(5%)

Drop rare

Item1486.gifคฑาวิญญาณต้องสาป(Star.png)