ต้นไม้ระดับที่ 5

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นไม้ระดับที่ 5
Monster235.gif
Level Health Exp Races
81 35 0
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
22~38 23~36 2
235
Def Def% MDef MDef%
16 0 33
0
Flee Move Atk Element Def Element
154 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare