ต้นไม้ระดับที่ 4

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นไม้ระดับที่ 4
Monster277.gif
Level Health Exp Races
61 35 -9132
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
18~30 19~28 2
205
Def Def% MDef MDef%
12 0 25
0
Flee Move Atk Element Def Element
124 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare