ต้นไม้ระดับที่ 2

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นไม้ระดับที่ 2
Monster273.gif
Level Health Exp Races
21 235 -14561
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
10~14 11~12 2
145
Def Def% MDef MDef%
4 0 10
0
Flee Move Atk Element Def Element
64 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare