ต้นโกโก้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นโกโก้
Monster325.gif
Level Health Exp Races
81 630 9132
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
22~38 23~36 2
235
Def Def% MDef MDef%
17 0 36
0
Flee Move Atk Element Def Element
151 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare