ต้นแอปเปิ้ล

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นแอปเปิ้ล
Monster218.gif
Level Health Exp Races
81 315 14762
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
21~38 21~36 2
233
Def Def% MDef MDef%
16 0 35
0
Flee Move Atk Element Def Element
154 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare