ต้นองุ่น

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นองุ่น
Monster295.gif
Level Health Exp Races
21 1225 -1354
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
9~14 10~12 2
144
Def Def% MDef MDef%
6 0 15
0
Flee Move Atk Element Def Element
64 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare