ต้นส้ม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ต้นส้ม
Monster267.gif
Level Health Exp Races
61 630 0
การงานทำสวน/garden
Atk MAtk Atk Range Hit
18~30 19~28 2
205
Def Def% MDef MDef%
13 0 28
0
Flee Move Atk Element Def Element
121 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare