ตะเคียน ธิดาแห่งป่าผู้วายชนม์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ตะเคียน ธิดาแห่งป่าผู้วายชนม์
Monster461.gif
Level Health Exp Races
999 2000000 760
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
0~0 2800~4800 6
700
Def Def% MDef MDef%
100 20 200
50
Flee Move Atk Element Def Element
350 16 ธาตุดิน/earth
ธาตุมืด/dark
Drop

Item2557.gifเข็มขัดโบราณ(100%)
Item2556.gifสไบ(100%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare