ดีเซปติโฟร เจ้าแห่งการคืนชีพ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ดีเซปติโฟร เจ้าแห่งการคืนชีพ
Monster466.gif
Level Health Exp Races
999 3000000 4000
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
4000~8000 2000~6000 6
400
Def Def% MDef MDef%
300 40 200
60
Flee Move Atk Element Def Element
150 8 ธาตุมืด/dark
ธาตุดิน/earth
Drop

Item2552.gifเครื่องหมายแห่งชีวิต(50%)
Item2553.gifเศษหินโบราณ(100%)
Item1060.gifสัญลักษณ์แห่งเผ่ามนุษย์(20%)

Drop rare