ช่างไม้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Gameicon752.gif ช่างไม้
คำอธิบาย : ความสามารถรูปแบบต่างๆการสร้างอุปกรณ์ในการสร้างอาวุธและชุดเกราะต้องการคู่มือในการผลิตถึงจะสามารถใช้งานได้
สายงานหาวัตถุดิบ : คนตัดฟืน,

ระดับสกิล 1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดสิ่วไม้
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดค้อนไม้
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
2
Item708.gif
มัดเถาวัลย์
2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2270.gif
ดวงใจพิรุณ
1
Item110.gif
เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item2270.gif
ดวงใจพิรุณ
1
Item110.gif
เอ็กซ์โตพลาสซึ่ม
1
Item2679.gif
สูตรลับอคาเดมี่
2

ระดับสกิล 2

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดกบไสไม้
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
3
Item708.gif
มัดเถาวัลย์
2
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ระดับสกิล 3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
30
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
30
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
1
Item724.gif
ท่อนไม้เนื้ออ่อน
30
Item1282.gif
กบ
1

ระดับสกิล 4

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดสิ่วไม้
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดค้อนไม้
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
2
Item707.gif
มัดเถาวัลย์แบบเหนียว
2

ระดับสกิล 5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดกบไสไม้
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
2
Item707.gif
มัดเถาวัลย์แบบเหนียว
2
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
5
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ระดับสกิล 6

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
30
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
30
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
1
Item720.gif
ท่อนไม้หอม
30
Item1282.gif
กบ
1

ระดับสกิล 7

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดสิ่วไม้
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดค้อนไม้
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
7

ระดับสกิล 8

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม
1
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต
1
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดกบไสไม้
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์
1
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ระดับสกิล 9

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
40
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
40
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
40
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
40
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
1
Item723.gif
ท่อนไม้เนื้อแข็ง
40
Item722.gif
ท่อนไม้สีขาว
40
Item1282.gif
กบ
1

ระดับสกิล 10

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดสิ่วไม้
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
3

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดค้อนไม้
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
7

ระดับสกิล 11

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดกบไสไม้
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์
1
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม
1
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต
1
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
10
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ระดับสกิล 12

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
40
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
40
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
40
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
40
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
1
Item719.gif
ท่อนไม้สัก
40
Item721.gif
ท่อนไม้โบราณ
40
Item1282.gif
กบ
1

ระดับสกิล 13

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดสิ่วไม้
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
5

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดค้อนไม้
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
15

ระดับสกิล 14

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักสวยงาม
1
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
20
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือแกะสลักอย่างประณีต
1
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
20
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดกบไสไม้
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
20
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดแท่นหล่อเครื่องมือสารพัดประโยชน์
1
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
20
Item1284.gif
สิ่ว
1
Item1290.gif
ค้อน
1

ระดับสกิล 15

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
100
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
100
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
100
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
100
Item1282.gif
กบ
1

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
1
Item710.gif
ท่อนไม้ทอง
100
Item709.gif
ท่อนไม้ที่เป็นหิน
100
Item1282.gif
กบ
1

ระดับสกิล 16

ผลผลิต

วัตถุดิบ

Item467.gif
คัมภีร์ก่อกำเนิดไม้แปรรูปทรงพิเศษ
1
Item1898.gif
ไม้แปรรูปสำหรับประกอบอาวุธ
4
Item1909.gif
ไม้แปรรูปสำหรับงานฝีมือ
3
Item1910.gif
ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง
3